Quy Trình Đăng Ký Website Cung Cấp Dịch Vụ TMĐT?

Quy Trình Đăng Ký Website Cung Cấp Dịch Vụ TMĐT?

Các thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký nếu thương nhân, tổ chức đó tiến hành:
 Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:
Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:   
1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

 - Xem thêm tại mục "Quy trình thông báo website cung cấp dịch vụ TMĐT".

 Bước 2: Đăng ký website

- Sau khi đăng nhập, chọn thêm mới website thông báo TMĐT cung cấp dịch vụ


Bước 3: Nhập các đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT

Tiếp theo, Chọn mục “File đính kèm” 

  • Lưu ý: Bộ hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm:

-  Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT; 

-  Mẫu đề án cung cấp dịch vụ TMĐT;

-  Mẫu quy chế cung cấp dịch vụ TMĐT; 

-  Mẫu hợp đồng dich vụ hoặc thỏa thuận giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT với thương nhân, tổchức, cá nhân tham gia bán hàng, cung ứng dịch vụ trên website đó;

-    Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

 Chú ý: Sau khi “chọn” xong thương nhân, tổ chức, cá nhân phải bấm chọn “Upload file” để file đó được lưu vào hệ thống.
 - Các mẫu Đề án, Quy chế, Đơn đăng ký có thể tải tại mục Download trên trang chủ website.

Bước 4: Gửi hồ sơ xét duyệt

- Bấm chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc gửi bộ hồ sơ đăng ký.

Chú ý:  Nếu thương nhân, tổ chức bấm chọn “Lưu” đây chỉ là việc lưu tạm hồ sơ đó ở phía doanh nghiệp mà chưa được gửi đến Bộ Công Thương để yêu cầu xử lý hồ sơ.

 

---

ONEADS DIGITAL

Địa chỉ: Tòa nhà PHATLAND OFFICE, Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM

Hotline: 08.9992.39.59

Email: info@oneads.vn

← Bài trước Bài sau →