toán tử tìm kiếm google là gì? Cách sử dụng hiệu quả

bởi: Admin
toán tử tìm kiếm google là gì? Cách sử dụng hiệu quả

Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, cho phép người dùng truy cập vào lượng thông tin khổng lồ trên internet. Nhưng để khai thác tối đa sức mạnh của Google, bạn cần biết cách sử dụng những bí mật ẩn sau các toán tử tìm kiếm. Toán tử tìm kiếm Google là những ký hiệu đặc biệt được thêm vào từ khóa tìm kiếm, giúp thu hẹp kết quả tìm kiếm theo ý muốn của người dùng. Chúng là những công cụ giúp bạn tìm kiếm thông tin chính xác hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn.

Toán tử tìm kiếm Google là gì?

toán tử tìm kiếm google là gì? Cách sử dụng hiệu quả

Toán tử tìm kiếm Google là những ký hiệu hoặc chuỗi ký tự đặc biệt được thêm vào câu truy vấn tìm kiếm để điều chỉnh kết quả trả về. Chúng giúp Google hiểu rõ hơn ý định tìm kiếm của bạn và đưa ra kết quả phù hợp hơn. Việc sử dụng toán tử tìm kiếm là một kỹ năng nâng cao trong việc tìm kiếm thông tin trên Google, giúp bạn nâng cao hiệu quả tìm kiếm và tiết kiệm thời gian.

1. Loại toán tử tìm kiếm Google

toán tử tìm kiếm google là gì? Cách sử dụng hiệu quả

Có hai loại toán tử tìm kiếm chính:

 • Toán tử logic: Dùng để kết hợp hoặc loại bỏ các từ khóa trong tìm kiếm. Ví dụ: "AND", "OR", "NOT".
 • Toán tử cụ thể: Dùng để tìm kiếm theo yêu cầu cụ thể, ví dụ: tìm kiếm nội dung trong một trang web cụ thể, tìm kiếm tệp tin, tìm kiếm theo ngôn ngữ, v.v.

Dưới đây là bảng tóm tắt các toán tử tìm kiếm Google phổ biến:

Toán tử Mô tả Ví dụ
" " Tìm kiếm cụm từ chính xác "học lập trình python"
+ Bắt buộc từ khóa phải xuất hiện học lập trình + java
- Loại bỏ từ khóa khỏi kết quả học lập trình - python
site: Tìm kiếm nội dung trong một trang web cụ thể site:vi.wikipedia.org toán tử
filetype: Tìm kiếm theo loại tệp tin filetype:pdf học lập trình
related: Tìm kiếm các trang web liên quan related:google.com
intitle: Tìm kiếm từ khóa trong tiêu đề trang web intitle:học lập trình web
inurl: Tìm kiếm từ khóa trong URL của trang web inurl:học-lập-trình-python
intext: Tìm kiếm từ khóa trong nội dung văn bản của trang web intext:học lập trình android
cache: Xem phiên bản lưu trong bộ nhớ cache của Google cache:google.com
define: Xem định nghĩa của từ define:lập trình

2. Ưu điểm khi sử dụng toán tử tìm kiếm Google

Việc sử dụng toán tử tìm kiếm mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm:

 • Cải thiện độ chính xác: Toán tử giúp rà soát kết quả tìm kiếm, loại bỏ những thông tin không phù hợp và đưa ra kết quả chính xác hơn.
 • Tiết kiệm thời gian: Toán tử giúp bạn nhanh chóng tìm được thông tin cần thiết mà không cần phải mất thời gian sàng lọc kết quả tìm kiếm.
 • Tăng hiệu quả tìm kiếm: Toán tử giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của Google và tìm kiếm thông tin theo cách hiệu quả nhất.

3. Ví dụ về sử dụng toán tử tìm kiếm Google

Ví dụ 1: Tìm kiếm thông tin về "học lập trình Python" trên trang web của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

site:bkhn.edu.vn học lập trình python

 

Ví dụ 2: Tìm kiếm tài liệu PDF về "thiết kế website"

filetype:pdf thiết kế website

 

Ví dụ 3: Tìm kiếm các trang web liên quan đến "Google"

related:google.com

 

Ví dụ 4: Tìm kiếm các trang web có tiêu đề chứa từ "học lập trình web"

intitle:học lập trình web

 

Ví dụ 5: Tìm kiếm các trang web có URL chứa cụm từ "học-lập-trình-python"

inurl:học-lập-trình-python

 

Ví dụ 6: Tìm kiếm các trang web có nội dung văn bản chứa từ "học lập trình android"

intext:học lập trình android

 

Ví dụ 7: Xem phiên bản lưu trong bộ nhớ cache của Google cho trang web "google.com"

cache:google.com

 

Ví dụ 8: Xem định nghĩa của từ "lập trình"

define:lập trình

 

Cách sử dụng toán tử tìm kiếm Google

toán tử tìm kiếm google là gì? Cách sử dụng hiệu quả

Để sử dụng hiệu quả toán tử tìm kiếm Google, bạn cần nắm vững cách thức hoạt động và cách kết hợp chúng một cách hợp lý.

1. Toán tử dấu ngoặc kép (")

Công dụng: Trả về kết quả tìm kiếm chính xác cụm từ được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

 • "học lập trình python": Trả về kết quả tìm kiếm các trang web chứa chính xác cụm từ "học lập trình python".
 • "khoa học máy tính": Trả về kết quả tìm kiếm các trang web chứa chính xác cụm từ "khoa học máy tính".

2. Toán tử dấu cộng (+)

Công dụng: Bắt buộc từ khóa được thêm dấu cộng phải xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Ví dụ:

 • "học lập trình java" + "miễn phí": Trả về kết quả tìm kiếm các trang web chứa cả hai từ khóa "học lập trình java" và "miễn phí".
 • "du lịch đà lạt" + "giá rẻ": Trả về kết quả tìm kiếm các trang web chứa cả hai từ khóa "du lịch đà lạt" và "giá rẻ".

3. Toán tử dấu trừ (-)

Công dụng: Loại bỏ kết quả tìm kiếm chứa từ khóa được thêm dấu trừ.

Ví dụ:

 • "học lập trình java" - "android": Trả về kết quả tìm kiếm các trang web chứa từ khóa "học lập trình java" nhưng không chứa từ khóa "android".
 • "du lịch đà lạt" - "khách sạn": Trả về kết quả tìm kiếm các trang web chứa từ khóa "du lịch đà lạt" nhưng không chứa từ khóa "khách sạn".

4. Toán tử site:

Công dụng: Tìm kiếm nội dung trong một trang web cụ thể.

Ví dụ:

 • site:vi.wikipedia.org "toán tử": Tìm kiếm từ khóa "toán tử" trên trang web vi.wikipedia.org.
 • site:google.com "tìm kiếm": Tìm kiếm từ khóa "tìm kiếm" trên trang web google.com.

5. Toán tử filetype:

Công dụng: Tìm kiếm theo loại tệp tin.

Ví dụ:

 • filetype:pdf "học lập trình": Tìm kiếm các tệp tin PDF chứa từ khóa "học lập trình".
 • filetype:doc "thiết kế web": Tìm kiếm các tệp tin DOC chứa từ khóa "thiết kế web".

6. Toán tử related:

Công dụng: Tìm kiếm các trang web liên quan.

Ví dụ:

 • related:google.com: Trả về kết quả tìm kiếm các trang web có nội dung liên quan đến google.com.
 • related:facebook.com: Trả về kết quả tìm kiếm các trang web có nội dung liên quan đến facebook.com.

7. Toán tử intitle:

Công dụng: Tìm kiếm từ khóa trong tiêu đề trang web.

Ví dụ:

 • intitle:"học lập trình web": Tìm kiếm các trang web có tiêu đề chứa cụm từ "học lập trình web".
 • intitle:"thiết kế website": Tìm kiếm các trang web có tiêu đề chứa cụm từ "thiết kế website".

8. Toán tử inurl:

Công dụng: Tìm kiếm từ khóa trong URL của trang web.

Ví dụ:

 • inurl:"học-lập-trình-python": Tìm kiếm các trang web có URL chứa cụm từ "học-lập-trình-python".
 • inurl:"thiết-kế-web": Tìm kiếm các trang web có URL chứa cụm từ "thiết-kế-web".

9. Toán tử intext:

Công dụng: Tìm kiếm từ khóa trong nội dung văn bản của trang web.

Ví dụ:

 • intext:"học lập trình android": Tìm kiếm các trang web có nội dung văn bản chứa từ khóa "học lập trình android".
 • intext:"thiết kế web responsive": Tìm kiếm các trang web có nội dung văn bản chứa từ khóa "thiết kế web responsive".

10. Toán tử cache:

Công dụng: Xem phiên bản lưu trong bộ nhớ cache của Google.

Ví dụ:

 • cache:google.com: Xem phiên bản lưu trong bộ nhớ cache của Google cho trang web google.com.
 • cache:facebook.com: Xem phiên bản lưu trong bộ nhớ cache của Google cho trang web facebook.com.

11. Toán tử define:

Công dụng: Xem định nghĩa của từ.

Ví dụ:

 • define:lập trình: Xem định nghĩa của từ "lập trình".
 • define:thiết kế: Xem định nghĩa của từ "thiết kế".

Kết luận

toán tử tìm kiếm google là gì? Cách sử dụng hiệu quả

Toán tử tìm kiếm Google là một công cụ hiệu quả giúp bạn nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin trên internet. Việc sử dụng toán tử tìm kiếm giúp bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm, loại bỏ những thông tin không phù hợp và đưa ra kết quả chính xác hơn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Để khai thác tối đa tiềm năng của Google, bạn cần tìm hiểu và áp dụng các toán tử tìm kiếm một cách linh hoạt và sáng tạo.

Đang xem: toán tử tìm kiếm google là gì? Cách sử dụng hiệu quả