Đoàn Khánh Phương - BOD - Cố Vấn Vận Hành

bởi: Hạ Thương
Đoàn Khánh Phương - BOD - Cố Vấn Vận Hành
Họ và TênĐoàn Khánh Phương
Chức VụBOD - Chuyên gia cố vấn vận hành OneAds.vn
Nền Tảng Mạng Xã Hội Facebook

 

Kinh nghiệm

  • Giảng viên FPT Skillking

  • Chuyên gia tư vấn vận hành doanh nghiệp

  • Từng tham gia đội ngũ Marketing của IMGroup, CGO, ....

Đang xem: Đoàn Khánh Phương - BOD - Cố Vấn Vận Hành