STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

bởi: Admin
STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

STP (Segmentation - Targeting - Positioning) là một trong những khái niệm quan trọng và cơ bản nhất trong marketing. STP là quá trình phân đoạn thị trường, lựa chọn các phân đoạn mục tiêu và xây dựng vị trí sản phẩm/dịch vụ trong tâm trí khách hàng. Hiểu rõ và áp dụng chiến lược STP hiệu quả là chìa khóa giúp các doanh nghiệp tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng các chương trình marketing phù hợp và tạo ra sự khác biệt so với đối thủ.

Tác giả của Segmentation - Targeting - Positioning

Mô hình STP (Segmentation - Targeting - Positioning) được giới thiệu bởi hai nhà nghiên cứu marketing nổi tiếng là Al Ries và Jack Trout vào những năm 1970.

Al Ries và Jack Trout lần đầu tiên đề cập đến khái niệm "Positioning" trong một loạt bài viết trên tạp chí Advertising Age vào năm 1972. Sau đó, họ phát triển và hoàn thiện mô hình STP trong cuốn sách "Positioning: The Battle for Your Mind" (Định vị: Cuộc chiến giành lấy tâm trí khách hàng) xuất bản năm 1981.

Philip Kotler cũng đề cập đến mô hình STP trong các tác phẩm của mình và góp phần phổ biến rộng rãi khái niệm này, nhưng ông không phải là tác giả chính của mô hình STP. Mô hình Segmentation - Targeting - Positioning (STP) được phát triển và phổ biến bởi Philip Kotler, ông đã giới thiệu mô hình này trong nhiều tác phẩm của mình, bao gồm cuốn sách nổi tiếng "Marketing Management". Mô hình STP là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu và phát triển các chiến lược marketing hiệu quả để tiếp cận và thuyết phục khách hàng.

Phân tích SWOT: Công cụ hỗ trợ xác định STP hiệu quả

STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

Phân tích SWOT là gì?

Phân tích SWOT là một công cụ phân tích có ích để đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. SWOT là viết tắt của 4 yếu tố:

 • Strengths (Điểm mạnh)
 • Weaknesses (Điểm yếu)
 • Opportunities (Cơ hội)
 • Threats (Rủi ro)

Phân tích SWOT giúp doanh nghiệp xác định được những yếu tố nội bộ (điểm mạnh và điểm yếu) cũng như những yếu tố bên ngoài (cơ hội và rủi ro) ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thể hoạch định các chiến lược phù hợp, trong đó có chiến lược STP.

Cách tiến hành phân tích SWOT

Các bước tiến hành phân tích SWOT như sau:

 1. Xác định mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu phân tích SWOT là gì, ví dụ như xây dựng chiến lược STP hiệu quả.
 2. Liệt kê các yếu tố: Liệt kê các yếu tố về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro.
 3. Đánh giá và phân tích: Đánh giá và phân tích từng yếu tố, xem xét mối quan hệ giữa chúng.
 4. Đề xuất các giải pháp: Dựa trên kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp và chiến lược phù hợp.

Ứng dụng phân tích SWOT vào chiến lược STP

Phân tích SWOT là công cụ hữu ích để xác định chiến lược STP hiệu quả. Cụ thể:

 • Điểm mạnh và điểm yếu giúp doanh nghiệp xác định được những ưu thế và hạn chế của mình, từ đó lựa chọn các phân đoạn thị trường phù hợp.
 • Cơ hội và rủi ro giúp doanh nghiệp nhận biết được các xu hướng, thay đổi của thị trường để định vị sản phẩm/dịch vụ một cách hiệu quả.
 • Kết hợp phân tích SWOT với chiến lược STP, doanh nghiệp có thể xây dựng các chương trình marketing và kinh doanh phù hợp với từng phân đoạn khách hàng mục tiêu.

Các bước xây dựng chiến lược STP hiệu quả cho doanh nghiệp

STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

Phân đoạn thị trường (Segmentation)

Phân đoạn thị trường là quá trình chia thị trường thành các nhóm khách hàng có nhu cầu, đặc điểm và hành vi tương tự nhau. Một số tiêu chí phổ biến để phân đoạn thị trường như địa lý, nhân khẩu học, tâm lý, hành vi.

Ưu điểm của phân đoạn thị trường:

 • Tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu
 • Thiết kế sản phẩm/dịch vụ phù hợp với từng phân đoạn
 • Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả

Các bước phân đoạn thị trường:

 1. Xác định các tiêu chí phân đoạn
 2. Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng
 3. Đánh giá và lựa chọn các phân đoạn tiềm năng
 4. Mô tả chi tiết các phân đoạn được chọn

Nhắm mục tiêu (Targeting)

Nhắm mục tiêu là quá trình lựa chọn một hoặc một số phân đoạn thị trường mà doanh nghiệp sẽ tập trung phục vụ. Các tiêu chí để lựa chọn phân đoạn mục tiêu:

 • Quy mô và tốc độ tăng trưởng của phân đoạn
 • Khả năng đáp ứng nhu cầu của phân đoạn
 • Cạnh tranh trong phân đoạn
 • Tính phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp

Các chiến lược nhắm mục tiêu phổ biến:

 • Chiến lược tập trung: Tập trung vào một phân đoạn thị trường
 • Chiến lược phân tán: Nhắm vào nhiều phân đoạn thị trường
 • Chiến lược phân đoạn: Nhắm vào nhiều phân đoạn nhưng với các chương trình riêng biệt

Vị trí (Positioning)

Vị trí là cách mà khách hàng định nghĩa sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp trong tâm trí họ. Quá trình xây dựng vị trí bao gồm:

 1. Xác định các đặc tính/lợi ích cốt lõi của sản phẩm/dịch vụ
 2. Đánh giá vị thế của đối thủ cạnh tranh
 3. Lựa chọn một vị trí phù hợp với phân đoạn mục tiêu
 4. Thiết kế các chương trình marketing để truyền tải vị trí mong muốn

Các chiến lược vị trí phổ biến:

 • Vị trí dựa trên đặc tính sản phẩm
 • Vị trí dựa trên lợi ích cho khách hàng
 • Vị trí dựa trên việc sử dụng hoặc ứng dụng
 • Vị trí dựa trên so sánh với đối thủ

Phân đoạn thị trường (Segmentation): Chia nhỏ thị trường mục tiêu

STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

Tiêu chí phân đoạn thị trường

Có nhiều tiêu chí để phân đoạn thị trường, phổ biến nhất là:

 • Phân đoạn địa lý: Quốc gia, vùng, thành phố, khu vực...
 • Phân đoạn nhân khẩu học: Tuổi, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp...
 • Phân đoạn tâm lý: Lối sống, giá trị, cá tính...
 • Phân đoạn hành vi: Cách sử dụng sản phẩm, mức độ trung thành...

Doanh nghiệp cần lựa chọn các tiêu chí phù hợp với đặc điểm thị trường và sản phẩm/dịch vụ của mình.

Các bước phân đoạn thị trường

 1. Xác định các biến số phân đoạn: Dựa trên các tiêu chí phân đoạn, xác định các biến số cụ thể.
 2. Thu thập và phân tích dữ liệu: Thu thập thông tin về khách hàng và phân tích để tìm các phân đoạn.
 3. Xác định các phân đoạn thị trường: Dựa trên kết quả phân tích, xác định các phân đoạn khách hàng.
 4. Mô tả các phân đoạn: Mô tả chi tiết các phân đoạn về đặc điểm, nhu cầu, hành vi...
 5. Đánh giá và lựa chọn phân đoạn: Đánh giá và lựa chọn các phân đoạn phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Ví dụ về phân đoạn thị trường

Ví dụ về phân đoạn thị trường trong ngành hàng không

 • Phân đoạn theo địa lý: Khách hàng trong nước, khách hàng quốc tế
 • Phân đoạn theo nhân khẩu học: Khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân
 • Phân đoạn theo tâm lý: Khách hàng ưa chuộng sự tiện nghi, khách hàng ưu tiên giá rẻ
 • Phân đoạn theo hành vi: Khách hàng thường xuyên, khách hàng không thường xuyên

Nhắm mục tiêu (Targeting): Lựa chọn nhóm khách hàng tiềm năng

STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

Lựa chọn phân đoạn mục tiêu

Sau khi phân đoạn thị trường, doanh nghiệp cần lựa chọn một hoặc một số phân đoạn mục tiêu. Các tiêu chí lựa chọn gồm:

 • Quy mô và tốc độ tăng trưởng của phân đoạn
 • Khả năng đáp ứng nhu cầu của phân đoạn
 • Cạnh tranh trong phân đoạn
 • Tính phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp

Các chiến lược nhắm mục tiêu

 • Chiến lược tập trung (Concentrated marketing): Tập trung vào một phân đoạn thị trường duy nhất
 • Chiến lược phân tán (Differentiated marketing): Nhắm vào nhiều phân đoạn thị trường
 • Chiến lược phân đoạn (Niche marketing): Nhắm vào nhiều phân đoạn nhưng với chương trình riêng biệt

Ví dụ về chiến lược nhắm mục tiêu

Ví dụ về chiến lược nhắm mục tiêu của Starbucks

 • Starbucks tập trung vào phân đoạn khách hàng trẻ tuổi, có thu nhập trung bình đến cao, ưa chuộng các sản phẩm cà phê cao cấp.
 • Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các chuỗi cà phê giá rẻ, Starbucks tập trung vào việc xây dựng một trải nghiệm mua sắm đặc biệt cho nhóm khách hàng mục tiêu này.

Vị trí (Positioning): Xây dựng hình ảnh và giá trị khác biệt trong tâm trí khách hàng

STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

Xác định vị trí sản phẩm/dịch vụ

Quá trình xây dựng vị trí bao gồm các bước:

 1. Xác định các đặc tính/lợi ích cốt lõi của sản phẩm/dịch vụ
 2. Đánh giá vị thế của đối thủ cạnh tranh
 3. Lựa chọn một vị trí phù hợp với phân đoạn mục tiêu
 4. Thiết kế các chương trình marketing để truyền tải vị trí mong muốn

Các chiến lược vị trí phổ biến

 • Vị trí dựa trên đặc tính sản phẩm: Nhấn mạnh các đặc tính vượt trội của sản phẩm
 • Vị trí dựa trên lợi ích cho khách hàng: Nhấn mạnh giải quyết các nhu cầu của khách hàng
 • Vị trí dựa trên việc sử dụng hoặc ứng dụng: Nhấn mạnh các tình huống sử dụng sản phẩm
 • Vị trí dựa trên so sánh với đối thủ: Nhấn mạnh sự khác biệt so với đối thủ

Ví dụ về xây dựng vị trí sản phẩm

Ví dụ về vị trí sản phẩm của Apple iPhone

 • Apple định vị iPhone là một thiết bị thông minh, cao cấp, mang lại trải nghiệm sử dụng tối ưu cho người dùng.
 • Apple nhấn mạnh các đặc tính như thiết kế đẹp, hiệu năng cao, hệ sinh thái ứng dụng phong phú.
 • Thay vì cạnh tranh trực tiếp về giá, Apple tập trung vào việc xây dựng thương hiệu cao cấp, mang lại giá trị vượt trội

  Vị trí (Positioning): Xây dựng hình ảnh và giá trị khác biệt trong tâm trí khách hàng

  STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

Khi xác định vị trí cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, doanh nghiệp cần hiểu rõ về thị trường và khách hàng mục tiêu. Dưới đây là các bước quan trọng để xây dựng vị trí hiệu quả:

Xác định vị trí sản phẩm/dịch vụ

Quá trình xây dựng vị trí bao gồm các bước sau:

 1. Xác định các đặc tính/lợi ích cốt lõi của sản phẩm/dịch vụ: Đây là những yếu tố mà sản phẩm/dịch vụ của bạn có mà người tiêu dùng cần và muốn.
 2. Đánh giá vị thế của đối thủ cạnh tranh: Hiểu rõ vị trí của các đối thủ sẽ giúp bạn tìm ra cách để phân biệt sản phẩm/dịch vụ của mình.
 3. Lựa chọn một vị trí phù hợp với phân đoạn mục tiêu: Đảm bảo vị trí bạn chọn phản ánh đúng giá trị mà bạn muốn mang đến cho khách hàng.
 4. Thiết kế các chương trình marketing để truyền tải vị trí mong muốn: Sử dụng các chiến lược tiếp thị để truyền đạt thông điệp vị trí đến khách hàng.

Các chiến lược vị trí phổ biến

Dưới đây là một số chiến lược vị trí phổ biến mà các doanh nghiệp thường áp dụng:

 • Vị trí dựa trên đặc tính sản phẩm: Tập trung vào những đặc tính nổi bật và vượt trội của sản phẩm so với đối thủ.
 • Vị trí dựa trên lợi ích cho khách hàng: Nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề hoặc nhu cầu của khách hàng.
 • Vị trí dựa trên việc sử dụng hoặc ứng dụng: Tập trung vào cách sản phẩm/dịch vụ được sử dụng trong thực tế.
 • Vị trí dựa trên so sánh với đối thủ: Đưa ra sự khác biệt rõ ràng giữa sản phẩm/dịch vụ của bạn và đối thủ.

Ví dụ về xây dựng vị trí sản phẩm

Ví dụ về vị trí sản phẩm thành công là chiến lược của Apple với dòng sản phẩm iPhone:

 • Apple định vị iPhone là một thiết bị thông minh cao cấp: Bằng cách tập trung vào thiết kế đẹp, hiệu năng cao và hệ sinh thái ứng dụng phong phú, Apple đã xây dựng một hình ảnh cao cấp cho sản phẩm của mình.
 • Nhấn mạnh các đặc tính như thiết kế đẹp, hiệu năng cao: Apple luôn đặt sự chú trọng vào việc phát triển sản phẩm với chất lượng tốt nhất để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
 • Tập trung vào việc xây dựng thương hiệu cao cấp: Thay vì cạnh tranh về giá, Apple tập trung vào việc xây dựng một thương hiệu uy tín và giá trị vượt trội trong tâm trí khách hàng.

Việc xác định và xây dựng vị trí sản phẩm/dịch vụ đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả.

Kết luận

STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và sự đa dạng ngày càng tăng của thị trường, việc áp dụng chiến lược STP (Segmentation, Targeting, Positioning) là vô cùng quan trọng để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Qua việc phân đoạn thị trường, nhắm mục tiêu đúng đối tượng khách hàng và xây dựng vị trí sản phẩm/dịch vụ phù hợp, doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị độc đáo và thu hút khách hàng một cách hiệu quả.

Việc áp dụng chiến lược STP không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và khách hàng mục tiêu mà còn giúp họ tối ưu hóa các chiến lược marketing và phát triển sản phẩm/dịch vụ theo hướng phát triển bền vững. Đồng thời, việc xác định vị trí sản phẩm/dịch vụ đúng cách cũng giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt và nổi bật trong tâm trí của khách hàng.

Tuy nhiên, việc áp dụng chiến lược STP cũng đồng nghĩa với việc đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc xác định đúng phân đoạn thị trường và lựa chọn mục tiêu phù hợp. Do đó, việc nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết cũng như liên tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược là điều cần thiết để thành công.

Tương lai của chiến lược STP sẽ tiếp tục phát triển và điều chỉnh theo xu hướng mới của thị trường và công nghệ. Việc áp dụng các công nghệ mới như big data, trí tuệ nhân tạo vào việc phân tích và áp dụng chiến lược STP sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh của mình.

Trong tổng thể, việc áp dụng chiến lược STP đúng cách và linh hoạt sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị bền vững, tăng cường cạnh tranh và phát triển trong thời đại số ngày nay.

Đang xem: STP là gì Khái niệm và tầm quan trọng trong kinh doanh