Business Model Canvas Là Gì? Ứng Dụng Thực Tế Kinh Doanh

bởi: Admin
Business Model Canvas Là Gì? Ứng Dụng Thực Tế Kinh Doanh

Business Model Canvas (Mô hình kinh doanh Canvas) là một công cụ hữu ích để xác định, mô tả và thiết lập các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan và dễ hiểu về cách thức một doanh nghiệp hoạt động, tạo ra giá trị và đạt được lợi nhuận. Mô hình này được phát triển bởi Alexander Osterwalder, một chuyên gia về chiến lược kinh doanh và đổi mới. Nó bao gồm chín thành phần chính mô tả các khía cạnh khác nhau của mô hình kinh doanh, giúp doanh nghiệp xác định và phân tích các yếu tố quan trọng cho thành công.

Các thành phần của Business Model Canvas

Business Model Canvas bao gồm chín thành phần chính:

1. Đối tác chính

Đối tác chính là những đối tác mà doanh nghiệp hợp tác để đưa ra giá trị đề xuất và thực hiện các hoạt động kinh doanh chính của mình. Những đối tác này có thể bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, liên minh chiến lược, hoặc các đối tác khác.

 • Nhà cung cấp: Cung cấp các nguồn lực cần thiết để hoạt động kinh doanh.

 • Nhà phân phối: Giúp phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng cuối cùng.

 • Liên minh chiến lược: Hợp tác để phát triển mới sản phẩm, tiếp cận thị trường mới hoặc chia sẻ rủi ro.

2. Hoạt động chính

Hoạt động chính là những hoạt động then chốt mà doanh nghiệp phải thực hiện để đưa ra giá trị đề xuất, tiếp cận thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng và tạo ra dòng tiền.

 • Sản xuất: Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ.

 • Giải pháp: Hoạt động cung cấp giải pháp cho các vấn đề của khách hàng.

 • Nền tảng: Hoạt động cung cấp nền tảng để kết nối các đối tác khác nhau.

3. Nguồn lực chính

Nguồn lực chính là những nguồn lực quan trọng cần thiết để doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động chính và đưa ra giá trị đề xuất. Nguồn lực chính có thể là vật chất, phi vật chất hoặc nhân lực.

 • Vật chất: Tài sản vật chất như nhà máy, máy móc, phương tiện vận chuyển, v.v.

 • Phi vật chất: Tài sản trí tuệ như thương hiệu, bằng sáng chế, bản quyền, v.v.

 • Nhân lực: Nguồn nhân lực có kỹ năng và kiến thức cần thiết.

4. Giá trị đề xuất

Giá trị đề xuất là những giá trị mà doanh nghiệp đưa ra cho các nhóm khách hàng mục tiêu. Đây là lý do chính khiến khách hàng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

 • Giải pháp cho vấn đề khách hàng đang gặp phải.

 • Tạo ra lợi ích mới cho khách hàng.

 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với chất lượng cao hơn, giá cả hợp lý hơn.

5. Mối quan hệ với khách hàng

Mối quan hệ với khách hàng mô tả cách thức doanh nghiệp thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhóm khách hàng khác nhau. Mối quan hệ này có thể được xây dựng và duy trì thông qua các kênh trực tiếp hoặc gián tiếp.

 • Hỗ trợ khách hàng: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng.

 • Tự phục vụ: Khách hàng có thể tự phục vụ và truy cập các dịch vụ mà không cần hỗ trợ trực tiếp.

 • Cộng đồng: Xây dựng cộng đồng người dùng để tạo ra giá trị cho khách hàng.

6. Kênh

Kênh là cách thức doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với các nhóm khách hàng mục tiêu để đưa ra giá trị đề xuất. Kênh có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.

 • Kênh trực tiếp: Bao gồm các kênh bán hàng trực tiếp, đội ngũ bán hàng, cửa hàng trực tiếp, v.v.

 • Kênh gián tiếp: Bao gồm các kênh bán hàng gián tiếp như đại lý, bán lẻ, phân phối, v.v.

7. Dòng doanh thu

Dòng doanh thu mô tả cách thức doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ các nhóm khách hàng. Dòng doanh thu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau.

 • Bán hàng hóa: Doanh thu từ việc bán sản phẩm vật chất.

 • Cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ.

 • Phí sử dụng: Doanh thu từ việc tính phí sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

 • Thuê bao: Doanh thu từ việc tính phí thuê bao.

8. Cấu trúc chi phí

Cấu trúc chi phí mô tả tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cấu trúc chi phí giúp doanh nghiệp xác định và quản lý chi phí để đảm bảo hoạt động hiệu quả và sinh lời.

 • Chi phí cố định: Chi phí không thay đổi theo sản lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

 • Chi phí biến đổi: Chi phí thay đổi tùy theo sản lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

 • Chi phí trực tiếp: Chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

 • Chi phí gián tiếp: Chi phí không liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

9. Lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ doanh thu. Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của một doanh nghiệp và cho thấy hiệu quả kinh doanh của họ.

 • Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận trước khi trừ các chi phí cố định.

 • Lợi nhuận ròng: Lợi nhuận sau khi trừ tất cả các chi phí.

Lợi ích khi sử dụng Business Model Canvas

Việc sử dụng Business Model Canvas mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp:

1. Tổ chức logic

Mô hình Canvas giúp tổ chức logic các yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp trong một bức tranh tổng thể. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ cách mà các yếu tố này tương tác và ảnh hưởng đến nhau.

2. Dễ hiểu

Với cấu trúc đơn giản và dễ hiểu, mô hình Canvas giúp mọi người trong tổ chức, từ nhân viên mới đến ban lãnh đạo, hiểu rõ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Phát triển chiến lược

Mô hình Canvas giúp doanh nghiệp phát triển và điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt. Bằng cách xem xét và thay đổi các yếu tố trên Canvas, doanh nghiệp có thể tìm ra cách tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

4. Thu hút đầu tư

Việc trình bày chiến lược kinh doanh thông qua mô hình Canvas giúp doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Một bức tranh tổng thể và logic về cách doanh nghiệp tạo ra giá trị và sinh lời sẽ là yếu tố quan trọng khiến họ quyết định đầu tư.

Cách sử dụng Business Model Canvas 

Để sử dụng Business Model Canvas một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần tuân thủ các bước sau:

1. Xác định khách hàng mục tiêu

Xác định rõ nhóm khách hàng mà doanh nghiệp muốn phục vụ và tạo giá trị cho họ.

2. Xác định giá trị đề xuất

Xác định những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đưa ra cho khách hàng mục tiêu.

3. Xác định kênh tiếp thị

Xác định cách thức tiếp cận và tiếp thị đến khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả nhất.

4. Xác định nguồn lực cần thiết

Xác định các nguồn lực vật chất, phi vật chất và nhân lực cần thiết để thực hiện chiến lược kinh doanh.

5. Xác định cấu trúc chi phí

Xác định chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh và cấu trúc chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

6. Xác định lợi nhuận dự kiến

Dựa trên các yếu tố trên, xác định lợi nhuận dự kiến mà doanh nghiệp có thể đạt được.

Ví dụ về Business Model Canvas

Để minh họa cách sử dụng Business Model Canvas, hãy xem xét một ví dụ về một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ:

1. Đối tác chính

 • Nhà cung cấp linh kiện công nghệ.

 • Đối tác sản xuất thiết bị điện tử.

 • Đối tác phân phối sản phẩm.

2. Hoạt động chính

 • Phát triển phần mềm ứng dụng.

 • Sản xuất thiết bị điện tử.

 • Dịch vụ bảo trì và nâng cấp.

3. Nguồn lực chính

 • Văn phòng làm việc.

 • Máy móc, thiết bị sản xuất.

 • Nhân lực chuyên gia công nghệ.

4. Giá trị đề xuất

 • Giải pháp phần mềm tiện ích.

 • Thiết bị điện tử hiện đại.

 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7.

5. Mối quan hệ với khách hàng

 • Hỗ trợ trực tuyến.

 • Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.

 • Tạo cộng đồng người dùng.

6. Kênh

 • Kênh trực tiếp: Website, showroom.

 • Kênh gián tiếp: Đại lý, cửa hàng bán lẻ.

7. Dòng doanh thu

 • Bán hàng sản phẩm phần mềm.

 • Cung cấp dịch vụ bảo trì.

 • Thu phí sử dụng ứng dụng.

8. Cấu trúc chi phí

 • Chi phí phát triển phần mềm.

 • Chi phí sản xuất thiết bị.

 • Chi phí marketing và quảng cáo.

9. Lợi nhuận

 • Lợi nhuận gộp từ bán hàng sản phẩm.

 • Lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí hoạt động.

Công cụ hỗ trợ để sử dụng Business Model Canvas

Có nhiều công cụ hỗ trợ trực tuyến và ứng dụng di động giúp doanh nghiệp tạo và quản lý Business Model Canvas một cách dễ dàng. Một số công cụ phổ biến bao gồm:

 • Canvanizer

 • Strategyzer

 • Leanstack

Những công cụ này cung cấp các mẫu mô hình sẵn có, giao diện thân thiện và tính năng chia sẻ để đội ngũ làm việc có thể cùng nhau làm việc trên một mô hình Canvas.

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về Business Model Canvas, từ các thành phần, lợi ích, cách sử dụng, ví dụ áp dụng đến xu hướng và tài liệu tham khảo. Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh của mình mà còn giúp họ phát triển và thích nghi trong môi trường kinh doanh ngày càng biến đổi. Việc áp dụng Business Model Canvas một cách hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đạt được thành công và bền vững trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

Đang xem: Business Model Canvas Là Gì? Ứng Dụng Thực Tế Kinh Doanh