Chiến Lược Cạnh Tranh là gì? 3 Chiến Lược Chủ Đạo Mọi Doanh Nghiệp

bởi: Admin
Chiến Lược Cạnh Tranh là gì? 3 Chiến Lược Chủ Đạo Mọi Doanh Nghiệp

Chiến lược cạnh tranh của Michael Porter là một trong những khái niệm quan trọng và ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực quản lý chiến lược và kinh doanh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Ý nghĩa của Chiến Lược Cạnh Tranh

Chiến Lược Cạnh Tranh của Michael Porter là gì?

Định nghĩa Chiến Lược Cạnh Tranh

Chiến lược cạnh tranh có thể được định nghĩa là cách thức mà một doanh nghiệp lựa chọn để cạnh tranh và giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nó bao gồm các quyết định và hành động của doanh nghiệp nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh.

Vai trò của Chiến Lược Cạnh Tranh

Chiến lược cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Xác định vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường
 • Tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
 • Định hướng các hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển của doanh nghiệp

Lợi ích của Chiến Lược Cạnh Tranh

Việc xây dựng và thực hiện chiến lược cạnh tranh hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh và vị thế trên thị trường
 • Giúp doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường kinh doanh
 • Tạo được sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh bền vững
 • Gia tăng doanh thu, lợi nhuận và giá trị cho doanh nghiệp

Các Phương pháp trong Chiến Lược Cạnh Tranh

Chiến Lược Cạnh Tranh của Michael Porter là gì?

Phân biệt chiến lược cạnh tranh

Michael Porter đề xuất ba loại chiến lược cạnh tranh chính:

 1. Chiến lược dẫn đầu về chi phí (cost leadership strategy)
 2. Chiến lược khác biệt hóa (differentiation strategy)
 3. Chiến lược tập trung (focus strategy)

Chiến lược dẫn đầu về chi phí

Doanh nghiệp theo chiến lược này sẽ cố gắng trở thành nhà cung cấp có chi phí thấp nhất trên thị trường, từ đó có thể cạnh tranh bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn so với đối thủ.

Chiến lược khác biệt hóa

Doanh nghiệp theo chiến lược này sẽ cố gắng tạo ra sự khác biệt về sản phẩm hoặc dịch vụ so với đối thủ, từ đó có thể thu được mức giá cao hơn trên thị trường.

Chiến lược tập trung

Doanh nghiệp theo chiến lược này sẽ tập trung vào một phân khúc thị trường nhất định, chứ không cạnh tranh trên toàn bộ thị trường. Họ sẽ cố gắng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của phân khúc đó, thông qua chi phí thấp hoặc khác biệt hóa.

Các yếu tố trong Chiến Lược Cạnh Tranh

Để xây dựng và thực hiện chiến lược cạnh tranh hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải xem xét và phân tích các yếu tố sau:

 • Môi trường cạnh tranh (đối thủ, khách hàng, nhà cung cấp, ...)
 • Nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp
 • Nhu cầu và hành vi của khách hàng
 • Các xu hướng và thay đổi của thị trường
 • Các chính sách, pháp luật, quy định của chính phủ

Công cụ phân tích trong Chiến Lược Cạnh Tranh

Chiến Lược Cạnh Tranh của Michael Porter là gì?

Một số công cụ phân tích thường được sử dụng trong chiến lược cạnh tranh bao gồm:

 • Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
 • Phân tích chuỗi giá trị (Value Chain Analysis)
 • Phân tích 5 lực cạnh tranh của Porter
 • Phân tích vòng đời sản phẩm (Product Life Cycle Analysis)
 • Phân tích portfolio (Boston Consulting Group Matrix)

Chiến Lược Cạnh Tranh và Phát triển Doanh nghiệp

Chiến Lược Cạnh Tranh của Michael Porter là gì?

Thiết lập mục tiêu chiến lược

Việc xác định rõ mục tiêu chiến lược là điều kiện tiên quyết để xây dựng và triển khai chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Các mục tiêu có thể bao gồm:

 • Tăng thị phần
 • Gia tăng doanh thu và lợi nhuận
 • Phát triển sản phẩm/dịch vụ mới
 • Mở rộng sang thị trường mới
 • Nâng cao chất lượng và dịch vụ khách hàng

Lựa chọn chiến lược cạnh tranh

Dựa trên phân tích môi trường cạnh tranh và nguồn lực của doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp, như chiến lược dẫn đầu về chi phí, chiến lược khác biệt hóa hoặc chiến lược tập trung.

Triển khai và thực thi chiến lược

Sau khi lựa chọn chiến lược, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và triển khai các hoạt động như sau:

 • Đầu tư và phát triển năng lực cốt lõi
 • Tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ
 • Xây dựng thương hiệu và tiếp thị hiệu quả
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng
 • Liên kết và hợp tác với đối tác chiến lược

Kiểm soát và điều chỉnh chiến lược

Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược cạnh tranh để phù hợp với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Thách thức trong Chiến Lược Cạnh Tranh

Chiến Lược Cạnh Tranh của Michael Porter là gì?

Môi trường cạnh tranh gay gắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức như:

 • Sự xuất hiện của các đối thủ mới, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài
 • Sự biến động nhanh chóng của nhu cầu và hành vi người tiêu dùng
 • Sự thay đổi liên tục về công nghệ và quy định pháp lý

Khó khăn trong triển khai chiến lược

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc triển khai chiến lược cạnh tranh do các lý do sau:

 • Thiếu nguồn lực (tài chính, nhân lực, công nghệ, ...)
 • Sự kháng cự và thiếu cam kết của nhân viên
 • Thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp
 • Thiếu hệ thống giám sát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược

Áp lực về chi phí và giá cả

Việc duy trì lợi thế về chi phí hoặc khác biệt hóa sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Gia tăng rủi ro và bất định

Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và bất định do những thay đổi nhanh chóng của thị trường, công nghệ, chính sách pháp luật, v.v. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt và có khả năng thích ứng cao.

Chiến Lược Cạnh Tranh toàn cầu

 

Định vị toàn cầu

Các doanh nghiệp ngày nay không chỉ cạnh tranh trên thị trường trong nước mà còn phải cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Việc định vị chiến lược cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải:

 • Hiểu rõ các thị trường và nhu cầu khác nhau trên toàn cầu
 • Xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu
 • Tận dụng các nguồn lực và lợi thế cạnh tranh trên quy mô toàn cầu

Triển khai chiến lược toàn cầu

Các doanh nghiệp có thể triển khai các chiến lược toàn cầu như:

 • Chiến lược toàn cầu hóa (globalization strategy)
 • Chiến lược đa quốc gia (multinational strategy)
 • Chiến lược quốc tế hóa (internationalization strategy)

Việc lựa chọn và triển khai chiến lược toàn cầu phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả các cơ hội trên thị trường toàn cầu.

Thách thức trong cạnh tranh toàn cầu

Tuy nhiên, triển khai chiến lược cạnh tranh toàn cầu cũng đem lại nhiều thách thức như:

 • Sự khác biệt về văn hóa, chính trị, pháp luật giữa các quốc gia
 • Sự cạnh tranh gay gắt với các đối thủ toàn cầu
 • Khó khăn trong quản lý và phối hợp hoạt động trên nhiều thị trường
 • Rủi ro và bất ổn do biến động kinh tế, chính trị toàn cầu

Các doanh nghiệp cần phải có chiến lược và năng lực quản trị hiệu quả để vượt qua những thách thức này.

Công cụ phân tích trong Chiến Lược Cạnh Tranh

 

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong cạnh tranh. Thông qua phân tích SWOT, doanh nghiệp có thể xác định các chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Phân tích 5 lực cạnh tranh của Porter

Mô hình 5 lực cạnh tranh của Michael Porter giúp doanh nghiệp phân tích môi trường cạnh tranh bao gồm: sức ép từ đối thủ cạnh tranh hiện tại, sức ép từ các sản phẩm/dịch vụ thay thế, sức ép từ các nhà cung cấp, sức ép từ các khách hàng và sức ép từ các đối thủ tiềm năng.

Phân tích chuỗi giá trị

Phân tích chuỗi giá trị giúp doanh nghiệp xác định các hoạt động tạo giá trị và những hoạt động không tạo giá trị, từ đó xây dựng các chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế về chi phí hoặc khác biệt hóa.

Phân tích vòng đời sản phẩm

Mô hình vòng đời sản phẩm giúp doanh nghiệp xác định giai đoạn phát triển của sản phẩm trên thị trường, từ đó lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp ở từng giai đoạn.

Phân tích portfolio

Ma trận Boston Consulting Group là một công cụ phân tích portfolio giúp doanh nghiệp đánh giá và phân loại các sản phẩm/dịch vụ trong danh mục kiểu theo tỷ lệ doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng, từ đó quyết định phương án đầu tư và phát triển cho từng sản phẩm/dịch vụ.

Chiến Lược Cạnh Tranh và Tiềm năng Thị trường

 

Đánh giá tiềm năng thị trường

Việc đánh giá tiềm năng thị trường là bước quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về kích thước thị trường, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu cạnh tranh, yêu cầu của khách hàng, v.v. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định chiến lược cạnh tranh phù hợp để tận dụng cơ hội trên thị trường.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Để xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp cần phải phân tích đối thủ cạnh tranh cẩn thận, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, chiến lược hoạt động, v.v. Từ đó, doanh nghiệp có thể tìm ra lợi thế cạnh tranh của mình và đưa ra các biện pháp cần thiết.

Xác định mục tiêu và chiến lược

Dựa trên việc đánh giá tiềm năng thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu cụ thể và lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp, bao gồm chiến lược về sản phẩm/dịch vụ, giá cả, phân phối và tiếp thị.

Tạo ra giá trị cho khách hàng

Chiến lược cạnh tranh thành công là chiến lược tạo ra giá trị cho khách hàng. Doanh nghiệp cần hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng để cung cấp sản phẩm/dịch vụ tốt nhất, từ đó tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng.

Chiến Lược Cạnh Tranh và Sự đổi mới

Khuyến khích sáng tạo và đổi mới

Sự đổi mới là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp cần khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong mọi lĩnh vực hoạt động, từ sản phẩm/dịch vụ, quy trình sản xuất đến tiếp thị và phân phối.

Áp dụng công nghệ mới

Việc áp dụng công nghệ mới giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và tạo ra giá trị cho khách hàng. Doanh nghiệp cần liên tục theo dõi và áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát triển sản phẩm/dịch vụ mới

Việc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới là cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng. Doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để không ngừng đổi mới và cải tiến.

Hợp tác đổi mới

Hợp tác đổi mới với các đối tác chiến lược, các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, v.v., là cách giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, kiến thức và công nghệ mới một cách hiệu quả. Việc hợp tác đổi mới cũng giúp tăng cường năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ.

Chiến Lược Cạnh Tranh và Bền vững

Bền vững về môi trường

Bền vững về môi trường là yếu tố quan trọng trong chiến lược cạnh tranh hiện nay. Doanh nghiệp cần xem xét tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, từ việc tiết kiệm năng lượng, nguồn tài nguyên đến tái chế và xử lý chất thải.

Bền vững về xã hội

Bền vững về xã hội đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng đến vai trò và trách nhiệm xã hội của mình. Việc thực hiện các chương trình xã hội, tạo việc làm, đảm bảo điều kiện làm việc công bằng và an toàn là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì uy tín và hình ảnh tích cực trong cộng đồng.

Bền vững về kinh doanh

Bền vững về kinh doanh là khả năng của doanh nghiệp duy trì và phát triển lâu dài trên thị trường. Để đạt được bền vững về kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng, quản lý tài nguyên hiệu quả, duy trì mối quan hệ tốt với đối tác và xây dựng một môi trường làm việc tích cực.

Tầm quan trọng của Chiến Lược Cạnh Tranh

Chiến lược cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển doanh nghiệp. Bằng cách xác định mục tiêu, phân tích môi trường cạnh tranh, lựa chọn chiến lược phù hợp và thực hiện các biện pháp cần thiết, doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, tăng cường năng lực cạnh tranh và đạt được thành công trên thị trường.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và biến đổi nhanh chóng của thị trường, việc áp dụng chiến lược cạnh tranh linh hoạt, đổi mới và bền vững là yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Đồng thời, việc liên tục theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược cạnh tranh cũng là điều cần thiết để doanh nghiệp luôn duy trì và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn và phức tạp.

Kết luận

Trên đây là một số điểm quan trọng về Chiến Lược Cạnh Tranh và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Việc áp dụng và thực hiện chiến lược cạnh tranh một cách hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường và đạt được thành công bền vững. Đồng thời, việc đối mặt với thách thức và áp dụng sự đổi mới cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển trong tương lai.

Đang xem: Chiến Lược Cạnh Tranh là gì? 3 Chiến Lược Chủ Đạo Mọi Doanh Nghiệp