Học Thuyết Herzberg Là Gì? Cách Ứng Dụng Vào Thực Tiễn

bởi: Admin
Học Thuyết Herzberg Là Gì? Cách Ứng Dụng Vào Thực Tiễn

Học thuyết 2 nhân tố của Herzberg, còn gọi là lý thuyết về yếu tố Duy Trì và yếu tố động lực, là một lý thuyết nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học công nghiệp và quản trị nhân lực. Lý thuyết này được phát triển bởi nhà tâm lý học Frederick Herzberg vào đầu những năm 1960. Theo học thuyết này, có hai nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên: nhân tố Duy Trì và nhân tố động lực.

Nhân tố gây động lực và duy trì học thuyết Herzberg

Nhân tố duy trì

Nhân tố Duy Trì liên quan đến các yếu tố môi trường làm việc bên ngoài, bao gồm:

Lương thưởng

 • Mức lương cơ bản, phụ cấp và các khoản thưởng.

 • Chế độ phúc lợi và bảo hiểm.

Điều kiện làm việc

 • Môi trường làm việc vật chất như ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn.

 • Trang thiết bị và công cụ làm việc.

Chính sách quản lý

 • Chính sách công ty về nghỉ phép, thăng tiến, sa thải.

 • Mối quan hệ với quản lý và cấp trên.

Mối quan hệ giữa đồng nghiệp

 • Sự hỗ trợ và hợp tác giữa các nhân viên.

 • Mối quan hệ xã hội và gắn kết trong tập thể.

Địa vị công việc

 • Danh dự, địa vị và uy tín trong công việc.

 • Cảm giác an toàn về việc làm.

Theo Herzberg, nếu các nhân tố Duy Trì không được đáp ứng đầy đủ, nhân viên sẽ cảm thấy không hài lòng với công việc. Tuy nhiên, việc đáp ứng các nhân tố này không đảm bảo sự hài lòng và động lực làm việc cao.

Nhân tố động lực

Nhân tố động lực liên quan đến nội dung công việc và cơ hội phát triển bản thân, bao gồm:

Thành Tựu

 • Cảm giác hoàn thành công việc và đạt được mục tiêu.

 • Sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp.

Công việc thách thức

 • Công việc đòi hỏi sự sáng tạo và khó khăn vừa phải.

 • Cơ hội để phát huy kỹ năng và kiến thức.

Trách nhiệm

 • Quyền tự quyết và kiểm soát công việc.

 • Trách nhiệm đối với kết quả công việc.

Cơ hội thăng tiến

 • Khả năng phát triển nghề nghiệp và vị trí cao hơn.

 • Đào tạo và phát triển kỹ năng mới.

Tự quyết định

 • Tự do và độc lập trong việc lên kế hoạch và thực hiện công việc.

 • Khả năng kiểm soát và điều chỉnh quá trình làm việc.

Theo Herzberg, các nhân tố động lực chính là nguồn gốc của sự hài lòng và động lực làm việc cao. Nếu các nhân tố này được đáp ứng, nhân viên sẽ cảm thấy hài lòng và có động lực làm việc tốt hơn.

Herzberg là ai?

Herzberg là một nhà tâm lý học người Mỹ, ông nổi tiếng với công trình nghiên cứu về lĩnh vực quản lý và tâm lý học tổ chức. Herzberg được biết đến nhiều nhất qua lý thuyết "Two-factor theory" (hay còn gọi là "Motivation-Hygiene Theory") mà ông đã phát triển vào những năm 1950.

Theo Herzberg, có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng và động viên của nhân viên trong môi trường làm việc. Đó là yếu tố động viên (motivator factors) và yếu tố vệ sinh (hygiene factors). Yếu tố động viên bao gồm các yếu tố như thành tựu, công việc, trách nhiệm, thăng tiến và phát triển cá nhân, trong khi yếu tố vệ sinh liên quan đến môi trường làm việc, điều kiện lao động, chính sách công ty, quản lý và mối quan hệ với đồng nghiệp.

Theo Herzberg, để tạo ra sự hài lòng và động viên cao cho nhân viên, không chỉ cần loại bỏ các yếu tố gây không hài lòng (vệ sinh), mà còn cần tạo ra các yếu tố động viên tích cực. Ông tin rằng sự hài lòng và động viên không phải là hai đầu cùng một dây, mà chúng là hai khía cạnh riêng biệt của tâm lý nhân viên.

Lý thuyết Two-factor của Herzberg đã có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực quản lý nhân sự và đã giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách tạo ra môi trường làm việc tích cực để thúc đẩy sự phát triển và hiệu suất của nhân viên.

Ứng dụng học thuyết Herzberg Trong thực tiễn quản trị

Thiết kế công việc hấp dẫn

Để tạo ra môi trường làm việc thúc đẩy động lực, các nhà quản lý cần tập trung vào việc thiết kế công việc hấp dẫn và thú vị. Điều này bao gồm:

Đa dạng hóa công việc

 • Tích hợp nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một công việc.

 • Tạo cơ hội để nhân viên sử dụng đa dạng kỹ năng và kiến thức.

Tăng tính tự chủ

 • Trao quyền tự quyết và kiểm soát cho nhân viên trong công việc.

 • Khuyến khích nhân viên đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Tạo ý nghĩa công việc

 • Giúp nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của công việc.

 • Liên kết công việc với mục tiêu và sứ mệnh của tổ chức.

Cung cấp phản hồi kịp thời

 • Đánh giá và công nhận thành tích của nhân viên một cách công bằng.

 • Cung cấp phản hồi xây dựng để nhân viên cải thiện và phát triển.

Cải thiện môi trường làm việc

Ngoài việc tạo ra công việc hấp dẫn, các nhà quản lý cũng cần tập trung vào cải thiện các nhân tố Duy Trì để loại bỏ nguồn gốc của sự không hài lòng. Điều này bao gồm:\n\n

Đảm bảo lương thưởng công bằng

 • Thiết lập hệ thống lương thưởng dựa trên hiệu suất và thị trường.

 • Cung cấp các khoản thưởng và phúc lợi hợp lý.

Cải thiện điều kiện làm việc

 • Đảm bảo môi trường làm việc vật chất thoải mái và an toàn.

 • Cung cấp các công cụ và trang thiết bị làm việc hiện đại.

Xây dựng quan hệ tốt với nhân viên

 • Thực hiện các chính sách quản lý công bằng và minh bạch.

 • Khuyến khích giao tiếp mở và lắng nghe ý kiến của nhân viên.

Tạo môi trường hợp tác

 • Thúc đẩu sự hợp tác và cộng tác giữa các nhân viên.

 • Xây dựng môi trường làm việc tích cực và động viên.

Phát triển năng lực cá nhân

Để thúc đẩy động lực và phát triển năng lực của nhân viên, các nhà quản lý cần chú trọng vào việc phát triển cá nhân. Điều này bao gồm:

Đào tạo và phát triển

 • Cung cấp các khóa đào tạo và chương trình phát triển kỹ năng.

 • Khuyến khích nhân viên học hỏi và phát triển bản thân.

Thúc đẩy thăng tiến

 • Xác định và phát triển tiềm năng lãnh đạo trong tổ chức.

 • Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

Hỗ Trợ sự cải thiện cá nhân

 • Cung cấp phản hồi xây dựng và hướng dẫn cá nhân.

 • Khuyến khích nhân viên thiết lập mục tiêu cá nhân và theo dõi tiến độ.

Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên

Để hiểu rõ hơn về động lực làm việc của nhân viên, cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và động lực của họ. Các yếu tố này bao gồm:

Yếu tố cá nhân

Yếu tố cá nhân liên quan đến nhu cầu, giá trị và mong muốn riêng của từng nhân viên. Mỗi người có một bộ giá trị và mục tiêu cá nhân khác nhau, do đó cần phải hiểu rõ để tạo điều kiện thích hợp.

Yếu tố tổ chức

Yếu tố tổ chức bao gồm môi trường làm việc, chính sách và quy trình công ty. Việc tổ chức tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích sẽ giúp nâng cao động lực làm việc của nhân viên.

Yếu tố xã hội

Yếu tố xã hội liên quan đến mối quan hệ và tương tác giữa các thành viên trong tổ chức. Sự hỗ trợ, hợp tác và gắn kết trong nhóm là yếu tố quan trọng đối với động lực làm việc.

Yếu tố văn hóa

Yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến giá trị, niềm tin và thái độ làm việc của nhân viên. Việc xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực và động viên sẽ tạo động lực lớn cho nhân viên.

Ưu điểm và hạn chế của học thuyết Herzberg

Ưu điểm

 • Phân loại rõ ràng: Herzberg phân loại rõ ràng giữa nhân tố Duy Trì và nhân tố động lực, giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên.

 • Tập trung vào nội dung công việc: Học thuyết Herzberg tập trung vào nội dung công việc và cơ hội phát triển bản thân, giúp tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn.

Hạn chế

 • Không áp dụng được mọi ngành nghề: Học thuyết Herzberg không áp dụng được đồng đều trong mọi ngành nghề và tình huống công việc khác nhau.

 • Không xem xét các yêu tố cá nhân: Học thuyết này chủ yếu tập trung vào yếu tố công việc mà chưa xem xét đầy đủ yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến động lực.

Cách xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên

Để xây dựng môi trường làm việc thúc đẩy động lực nhân viên, các nhà quản lý cần thực hiện các biện pháp sau:

Tạo môi trường hỗ trợ

 • Xây dựng một môi trường làm việc thoải mái và an toàn.

 • Khuyến khích sự hợp tác và giao tiếp trong tổ chức.

Phát triển cơ hội nghề nghiệp

 • Cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng.

 • Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

Công bằng trong quản lý

 • Áp dụng chính sách quản lý công bằng và minh bạch.

 • Đảm bảo sự công bằng trong việc đánh giá và thưởng phạt.

Khuyến khích sự đóng góp

 • Đánh giá và công nhận công lao của nhân viên.

 • Khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến và ý tưởng.

Ý nghĩa thực tiễn của học thuyết Herzberg trong quản trị nhân lực

Học thuyết Herzberg giúp nhà quản lý hiểu rõ về hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, bao gồm yếu tố hệ thống (hygiene factors) và yếu tố kích thích (motivators). Yếu tố hệ thống bao gồm các yếu tố như điều kiện làm việc, chính sách công ty, mức lương, quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp, trong khi yếu tố kích thích bao gồm sự công nhận, tiến bộ trong công việc, trách nhiệm, và khả năng phát triển cá nhân.

Nhờ vào việc hiểu rõ về các yếu tố này, nhà quản lý có thể xác định được nguồn gốc của vấn đề động lực lao động trong tổ chức. Họ có thể tập trung vào cải thiện yếu tố hệ thống để đảm bảo môi trường làm việc thoải mái, không gây căng thẳng cho nhân viên. Đồng thời, họ cũng có thể tạo ra các chính sách và biện pháp khen thưởng, khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực và cam kết hơn với công việc.

Ngoài ra, học thuyết Herzberg cũng giúp đào tạo nhà quản lý về cách áp dụng các biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu suất làm việc và tinh thần làm việc của nhân viên. Nhà quản lý có thể sử dụng các kỹ thuật như thiết lập mục tiêu rõ ràng, phân công công việc phù hợp, đánh giá hiệu suất công bằng và xây dựng môi trường làm việc tích cực để khuyến khích sự phát triển cá nhân và chuyên môn của nhân viên.

Tóm lại, học thuyết Herzberg không chỉ giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên mà còn hướng họ tới việc tạo ra môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên. Đồng thời, nó cũng cung cấp cho họ những phương pháp và kỹ năng cần thiết để quản lý và phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

Những nghiên cứu mới nhất về học thuyết herzberg

Một trong những nghiên cứu mới nhất về học thuyết Herzberg tập trung vào việc xem xét ảnh hưởng của hai nhân tố quan trọng là nhân tố Duy Trì (Maintenance) và nhân tố Động Lực (Motivation) đối với hiệu suất làm việc của nhân viên. Theo học thuyết Herzberg, nhân tố Duy Trì bao gồm các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc như điều kiện vật lý, chính sách công ty, quản lý, trong khi nhân tố Động Lực liên quan đến sự phát triển cá nhân, công nhận và tiến thưởng.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng để tăng hiệu suất làm việc của nhân viên, không chỉ cần tập trung vào việc cải thiện nhân tố Duy Trì mà còn cần chú trọng đến việc khuyến khích nhân tố Động Lực. Sự kết hợp giữa cả hai nhân tố này sẽ giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự phát triển cá nhân và đồng thời đáp ứng được nhu cầu cơ bản của nhân viên.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác tập trung vào mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự hài lòng công việc của nhân viên. Theo học thuyết Herzberg, sự hài lòng công việc của nhân viên phụ thuộc vào việc có hay không sự tự do, trách nhiệm, cơ hội phát triển và công nhận từ công việc của họ. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng khi nhân viên cảm thấy được động viên, được công nhận và có cơ hội phát triển, họ sẽ có động lực cao hơn và do đó sẽ tăng cường sự hài lòng và hiệu suất làm việc.

Cuối cùng, các nghiên cứu cũng tập trung vào cách thức áp dụng học thuyết Herzberg vào thực tiễn quản trị nhân lực hiệu quả. Việc hiểu rõ những yếu tố Duy Trì và Động Lực cũng như cách kết hợp chúng để tạo ra môi trường làm việc tích cực sẽ giúp các nhà quản trị nhân lực thiết kế chính sách, chiến lược phát triển nhân lực phù hợp và hiệu quả hơn.

Tóm lại, những nghiên cứu mới nhất về học thuyết Herzberg đã đưa ra những cái nhìn sâu sắc về cách những yếu tố Duy Trì và Động Lực ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sự hài lòng công việc của nhân viên, từ đó giúp cải thiện quản lý nhân lực và tạo ra môi trường làm việc tích cực trong tổ chức.

Trong bối cảnh ngày nay, việc hiểu rõ về động lực làm việc của nhân viên là rất quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức. Học thuyết 2 nhân tố của Herzberg cung cấp cái nhìn sâu sắc về yếu tố ảnh hưởng đến động lực và sự hài lòng của nhân viên. Việc áp dụng học thuyết này vào thực tiễn quản trị nhân lực sẽ giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy hiệu suất làm việc và phát triển bền vững cho tổ chức.


 

Đang xem: Học Thuyết Herzberg Là Gì? Cách Ứng Dụng Vào Thực Tiễn