Ma trận GE-McKinsey là gì? Cách sử dụng ma trận GE-McKinsey

bởi: Admin
Ma trận GE-McKinsey là gì? Cách sử dụng ma trận GE-McKinsey

Ma trận GE-McKinsey, còn được gọi là Ma trận Phân tích Danh mục Đầu tư Chiến lược (Strategic Portfolio Analysis Matrix), là một công cụ đánh giá và phân tích được sử dụng rộng rãi trong quản lý chiến lược doanh nghiệp. Nó giúp các nhà quản lý xác định vị trí cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh trong tổ chức, đánh giá tiềm năng tăng trưởng và quyết định chiến lược đầu tư phù hợp. Ma trận này được phát triển bởi công ty tư vấn McKinsey & Company vào những năm 1970 cho tập đoàn General Electric (GE), từ đó mà có tên gọi "Ma trận GE-McKinsey".

Thành phần của ma trận GE-McKinsey

Ma trận GE-McKinsey là gì?

Ma trận GE-McKinsey bao gồm hai trục chính:

Trục Ngang: Quy mô Ngành Hàng (Industry Attractiveness)

Trục ngang đánh giá sức hấp dẫn của ngành hàng mà đơn vị kinh doanh đang hoạt động. Một số tiêu chí quan trọng để đánh giá sức hấp dẫn của ngành bao gồm:

 • Tốc độ tăng trưởng của ngành
 • Quy mô và tiềm năng của thị trường
 • Cạnh tranh trong ngành
 • Mức độ thu hút đầu tư
 • Rào cản gia nhập ngành

Trục ngang thường được chia thành ba mức độ:

 • Hấp dẫn cao
 • Hấp dẫn trung bình
 • Hấp dẫn thấp

Trục Dọc: Vị thế Cạnh tranh (Competitive Position)

Trục dọc đánh giá vị thế cạnh tranh của đơn vị kinh doanh trong ngành. Một số yếu tố chính để xem xét bao gồm:

 • Thị phần
 • Năng lực sản xuất
 • Thương hiệu và danh tiếng
 • Nguồn lực tài chính
 • Năng lực công nghệ và đổi mới
 • Trình độ quản lý

Trục dọc cũng thường được chia thành ba mức độ:

 • Vị thế cạnh tranh mạnh
 • Vị thế cạnh tranh trung bình
 • Vị thế cạnh tranh yếu

Ma trận GE-McKinsey

Ma trận GE-McKinsey được hình thành bằng cách kết hợp hai trục trên, tạo ra 9 ô vuông. Mỗi ô vuông đại diện cho một tình huống kinh doanh khác nhau và được gán một chiến lược tương ứng.

Ví dụ:

 • Ô "Sao" (Star): Ngành hàng hấp dẫn, vị thế cạnh tranh mạnh - Chiến lược đầu tư mạnh
 • Ô "Câu hỏi" (Question Mark): Ngành hàng hấp dẫn, vị thế cạnh tranh yếu - Chiến lược tập trung đầu tư hoặc rút lui
 • Ô "Trâu bò" (Cash Cow): Ngành hàng không hấp dẫn, vị thế cạnh tranh mạnh - Chiến lược thu hoạch lợi nhuận

Cách sử dụng ma trận GE-McKinsey

Để sử dụng ma trận GE-McKinsey, các nhà quản lý cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định các đơn vị kinh doanh: Liệt kê và phân loại các đơn vị kinh doanh trong tổ chức.
 1. Đánh giá sức hấp dẫn của ngành hàng: Sử dụng các tiêu chí trên trục ngang để đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành hàng mà đơn vị kinh doanh đang hoạt động.
 1. Đánh giá vị thế cạnh tranh: Sử dụng các tiêu chí trên trục dọc để đánh giá vị thế cạnh tranh của đơn vị kinh doanh trong ngành.
 1. Xác định vị trí trên ma trận: Đặt các đơn vị kinh doanh lên ma trận dựa trên kết quả đánh giá ở hai bước trên.
 1. Xác định chiến lược: Dựa trên vị trí của các đơn vị kinh doanh trên ma trận, xác định chiến lược phù hợp cho từng đơn vị.
 1. Triển khai và điều chỉnh: Triển khai các chiến lược đã xác định và theo dõi, điều chỉnh khi cần thiết.

Cấu trúc 9 ô trong ma trận GE-McKinsey

Ma trận GE-McKinsey là một công cụ phân tích chiến lược được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các đơn vị kinh doanh trong một tổ chức. Ma trận này bao gồm 9 ô, mỗi ô đại diện cho một phần của tổng thể và biểu thị mức độ hấp dẫn của mỗi đơn vị kinh doanh.

Ma trận GE-McKinsey là gì?

Cấu trúc 9 ô trong ma trận GE-McKinsey bao gồm:

 1. High growth, high market share (Ô 1): Các đơn vị nằm trong ô này có tốc độ tăng trưởng cao và thị phần lớn. Đây là những đơn vị mạnh mẽ và cần được đầu tư để duy trì và phát triển thêm.
 1. Medium growth, high market share (Ô 2): Các đơn vị ở ô này có thị phần lớn nhưng tốc độ tăng trưởng trung bình. Chúng cần được duy trì và tối ưu hóa hiệu suất để không mất thị phần.
 1. Low growth, high market share (Ô 3): Đây là các đơn vị có thị phần lớn nhưng tốc độ tăng trưởng thấp. Cần xem xét việc tái cơ cấu hoặc tiếp tục đầu tư để tăng cường hiệu suất.
 1. High growth, medium market share (Ô 4): Các đơn vị trong ô này có tốc độ tăng trưởng cao nhưng thị phần trên thị trường không lớn. Cần xem xét đầu tư để phát triển thêm và tăng cường thị phần.
 1. Medium growth, medium market share (Ô 5): Đây là các đơn vị có tốc độ tăng trưởng và thị phần trung bình. Cần xem xét cách tối ưu hóa hiệu suất để duy trì vị thế trên thị trường.
 1. Low growth, medium market share (Ô 6): Các đơn vị trong ô này có tốc độ tăng trưởng và thị phần trung bình thấp. Cần xem xét việc tái cơ cấu hoặc rút lui khỏi thị trường.
 1. High growth, low market share (Ô 7): Đây là các đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao nhưng thị phần trên thị trường thấp. Cần đầu tư để phát triển và tăng cường thị phần.
 1. Medium growth, low market share (Ô 8): Các đơn vị trong ô này có tốc độ tăng trưởng trung bình và thị phần thấp. Cần xem xét cách tăng cường thị phần hoặc rút lui khỏi thị trường.
 1. Low growth, low market share (Ô 9): Đây là các đơn vị có tốc độ tăng trưởng và thị phần trên thị trường thấp. Cần xem xét việc tái cơ cấu hoặc rút lui khỏi thị trường để tối ưu hiệu suất.

Qua việc phân tích các ô trong ma trận GE-McKinsey, tổ chức có thể xác định được vị thế của từng đơn vị kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp để tối ưu hóa hiệu suất toàn cầu của tổ chức.

Ví dụ về ứng dụng ma trận GE-McKinsey

Giả sử một công ty đa ngành nghề có ba đơn vị kinh doanh chính:

 1. Đơn vị A: Hoạt động trong ngành sản xuất thiết bị công nghiệp, một ngành hàng hấp dẫn với tốc độ tăng trưởng cao và cạnh tranh khá gay gắt. Đơn vị A có vị thế cạnh tranh trung bình trong ngành này.
 1. Đơn vị B: Hoạt động trong ngành bán lẻ thực phẩm, một ngành hàng ít hấp dẫn với tốc độ tăng trưởng thấp và cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, đơn vị B có vị thế cạnh tranh mạnh nhờ thương hiệu và hệ thống phân phối rộng khắp.
 1. Đơn vị C: Hoạt động trong ngành sản xuất công nghệ mới nổi, một ngành hàng rất hấp dẫn với tiềm năng tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, đơn vị C mới gia nhập ngành và có vị thế cạnh tranh yếu.

Sau khi đánh giá và đặt các đơn vị lên ma trận GE-McKinsey, công ty có thể xác định chiến lược cho từng đơn vị như sau:

 • Đơn vị A: Nằm trong ô "Trung bình" (Average), công ty có thể áp dụng chiến lược tập trung đầu tư để tăng cường vị thế cạnh tranh trong ngành hàng hấp dẫn này.
 • Đơn vị B: Nằm trong ô "Trâu bò" (Cash Cow), công ty có thể áp dụng chiến lược thu hoạch lợi nhuận bằng cách tối ưu hóa hoạt động và giảm chi phí để đảm bảo duy trì lợi nhuận ổn định từ ngành hàng bán lẻ thực phẩm.
 • Đơn vị C: Nằm trong ô "Câu hỏi" (Question Mark), công ty có thể áp dụng chiến lược tập trung đầu tư để phát triển vị thế cạnh tranh trong ngành hàng mới này, hoặc quyết định rút lui nếu không đạt được kết quả như mong đợi.

Ưu điểm của ma trận GE-McKinsey

Ma trận GE-McKinsey là gì?

Ma trận GE-McKinsey mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức trong việc quản lý chiến lược:

 1. Dễ hiểu và áp dụng: Ma trận sử dụng biểu đồ đơn giản và phân loại rõ ràng, giúp nhà quản lý dễ dàng hiểu và áp dụng vào thực tiễn.
 1. Xác định chiến lược một cách logic: Dựa trên đánh giá sức hấp dẫn ngành hàng và vị thế cạnh tranh, ma trận giúp xác định chiến lược phù hợp cho từng đơn vị kinh doanh.
 1. Tập trung vào hiệu suất: Ma trận tập trung vào hiệu suất của từng đơn vị kinh doanh, giúp tối ưu hóa tài nguyên và đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng cao.
 1. Hỗ trợ quyết định chiến lược: Ma trận cung cấp cái nhìn tổng quan về vị trí cạnh tranh của tổ chức, từ đó hỗ trợ quyết định về chiến lược phát triển dài hạn.

Nhược điểm của ma trận GE-McKinsey

Tuy nhiên, ma trận GE-McKinsey cũng có nhược điểm cần được nhận diện:

 1. Đơn giản hóa thực tế: Việc đánh giá sức hấp dẫn ngành hàng và vị thế cạnh tranh chỉ dựa trên một số tiêu chí có thể làm mất đi sự phức tạp và đa chiều của thực tế.
 1. Không linh hoạt: Ma trận có thể bị hạn chế trong việc xử lý các tình huống đặc biệt hoặc thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh.
 1. Dựa vào đánh giá suy đoán: Việc đánh giá sức hấp dẫn và vị thế cạnh tranh thường dựa vào nhận định và suy đoán của nhà quản lý, có thể không chính xác hoặc thiên vị.

Sự khác biệt giữa ma trận GE-McKinsey và các ma trận khác

Ma trận GE-McKinsey có một số điểm khác biệt so với các mô hình phân tích kinh doanh khác như Ma trận Boston Consulting Group (BCG) hay Ma trận Ansoff:

 • BCG Matrix: Tập trung vào quản lý danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, trong khi GE-McKinsey Matrix tập trung vào đơn vị kinh doanh và ngành hàng.
 • Ansoff Matrix: Tập trung vào phân tích chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường, trong khi GE-McKinsey Matrix tập trung vào vị thế cạnh tranh và sức hấp dẫn ngành hàng.

Mỗi mô hình đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, phù hợp với các tình huống và mục tiêu chiến lược cụ thể của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của ma trận GE-McKinsey trong quản lý chiến lược

Ma trận GE-McKinsey đóng vai trò quan trọng trong quản lý chiến lược doanh nghiệp nhờ vào các điểm sau:

 1. Xác định ưu tiên đầu tư: Giúp doanh nghiệp xác định những đơn vị kinh doanh hoặc ngành hàng cần đầu tư mạnh để tối ưu hóa hiệu suất và lợi nhuận.
 1. Định hình chiến lược phát triển: Hỗ trợ xác định chiến lược phát triển dài hạn cho từng đơn vị kinh doanh dựa trên vị thế cạnh tranh và sức hấp dẫn của ngành hàng.
 1. Quản lý danh mục đầu tư: Giúp quản lý danh mục đầu tư của doanh nghiệp một cách hiệu quả, đảm bảo cân bằng giữa các đơn vị kinh doanh và ngành hàng.
 1. Theo dõi và điều chỉnh: Cung cấp cơ sở dữ liệu để theo dõi hiệu suất của các đơn vị kinh doanh và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Những câu hỏi thường gặp về ma trận GE-McKinsey

 1. Ma trận GE-McKinsey là gì?
  • Ma trận GE-McKinsey là một công cụ phân tích chiến lược được phát triển bởi McKinsey & Company để đánh giá vị thế cạnh tranh và sức hấp dẫn của ngành hàng.
 1. Ma trận GE-McKinsey được áp dụng như thế nào trong thực tế?
  • Ma trận GE-McKinsey được áp dụng bằng cách đánh giá sức hấp dẫn ngành hàng và vị thế cạnh tranh của đơn vị kinh doanh, từ đó xác định chiến lược phát triển phù hợp.
 1. Ma trận GE-McKinsey có nhược điểm gì?
  • Một số nhược điểm của ma trận GE-McKinsey bao gồm đơn giản hóa thực tế, thiên vị trong đánh giá và hạn chế trong xử lý tình huống đặc biệt.
 1. Ai nên sử dụng ma trận GE-McKinsey?
  • Ma trận GE-McKinsey thường phù hợp với các tổ chức lớn hoặc đa ngành nghề muốn quản lý chiến lược toàn cầu và tối ưu hóa cơ cấu tổ chức.
 1. Sự khác biệt giữa ma trận GE-McKinsey và BCG Matrix là gì?
  • BCG Matrix tập trung vào quản lý danh mục sản phẩm, trong khi GE-McKinsey Matrix tập trung vào đơn vị kinh doanh và ngành hàng.

Kết luận

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và biến đổi nhanh chóng của thị trường hiện nay, việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược như ma trận GE-McKinsey là rất quan trọng để giúp doanh nghiệp định hình chiến lược phát triển và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh. Ma trận này không chỉ giúp xác định vị thế cạnh tranh và sức hấp dẫn của ngành hàng mà còn hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư và theo dõi hiệu suất kinh doanh. Việc sử dụng ma trận GE-McKinsey đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường và năng lực phân tích chiến lược, nhưng đem lại lợi ích lớn cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đang xem: Ma trận GE-McKinsey là gì? Cách sử dụng ma trận GE-McKinsey