Ma trận SPACE là gì? phân tích & ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp

bởi: One Ads
Ma trận SPACE là gì? phân tích & ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp

Ma trận Matrix SPACE (Chiến lược vị trí và đánh giá hành động) là một công cụ phân tích chiến lược được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá tình hình cạnh tranh và các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong của một doanh nghiệp. Nó giúp các nhà lãnh đạo và quản lý đưa ra quyết định chiến lược phù hợp cho tổ chức của mình. Ma trận SPACE cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để đánh giá vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp và xác định chiến lược tối ưu nhất cho tăng trưởng và thành công trong tương lai.

Ma trận SPACE tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thành hai kích cỡ: nội lực và ngoại lực. Nội lực bao gồm các yếu tố như năng lực tài chính, nguồn nhân lực, năng lực sản xuất, và lợi thế cạnh tranh. Ngoại lực đề cập đến các yếu tố môi trường bên ngoài như xu hướng ngành, tăng trưởng thị trường, và môi trường chính trị, pháp lý, kinh tế, và công nghệ. Sau khi đánh giá các yếu tố này, ma trận SPACE sẽ đề xuất một trong bốn chiến lược chính: chiến lược tấn công, chiến lược tích cực, chiến lược phòng thủ, hoặc chiến lược rút lui.

Vai trò của ma trận SPACE

Vai trò của ma trận SPACE

Vai trò của ma trận SPACE

Ma trận SPACE đóng vai trò như một "la bàn" định hướng cho doanh nghiệp, cung cấp thông tin quan trọng để trả lời cho câu hỏi: "Chúng ta nên đi về đâu?". Bằng cách phân tích các yếu tố nội bộ và bên ngoài, ma trận SPACE giúp doanh nghiệp:

 • Xác định vị thế cạnh tranh: Nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, đồng thời đánh giá cơ hội và thách thức từ môi trường.

 • Lựa chọn chiến lược phù hợp: Ma trận SPACE cung cấp bốn nhóm chiến lược chính là tấn công, cạnh tranh, thận trọng và phòng thủ, giúp doanh nghiệp lựa chọn hướng đi phù hợp với tình hình thực tế.

 • Tối ưu hóa nguồn lực: Bằng cách tập trung vào chiến lược phù hợp, doanh nghiệp có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

So sánh ma trận SPACE với các mô hình phân tích chiến lược khác (BCG, SWOT)

Tuy cùng là các công cụ phân tích chiến lược, nhưng ma trận SPACE, ma trận BCG và Phân tích SWOT có những điểm khác biệt cơ bản:

 • Phân tích SWOT tập trung vào việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.

 • Ma trận BCG phân loại các đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối.

 • Ma trận SPACE lại kết hợp cả yếu tố nội bộ (sức mạnh tài chính, lợi thế cạnh tranh) và bên ngoài (sự ổn định của môi trường, sức mạnh của ngành) để xác định vị trí chiến lược và đề xuất hành động cụ thể.

Mỗi công cụ đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Việc lựa chọn công cụ nào phụ thuộc vào mục tiêu, đặc thù của từng doanh nghiệp và tình hình cụ thể. Tuy nhiên, ma trận SPACE được đánh giá là mô hình phân tích toàn diện, mang tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp.

5 Bước xây dựng ma trận SPACE

5 Bước xây dựng ma trận SPACE

5 Bước xây dựng ma trận SPACE

Để xây dựng ma trận SPACE cho doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện theo 5 bước cơ bản sau:

Bước 1: Xác định các yếu tố (biến số) quan trọng

Bước đầu tiên là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến vị thế chiến lược của doanh nghiệp. Hãy tham khảo lại 4 yếu tố chính của ma trận SPACE (FS, CA, ES, IS) và liệt kê các biến số cụ thể phản ánh tình hình của doanh nghiệp bạn. Ví dụ:

 • Sức mạnh tài chính (FS): Tỷ suất lợi nhuận, dòng tiền tự do, khả năng tiếp cận vốn...

 • Lợi thế cạnh tranh (CA): Thương hiệu mạnh, chất lượng sản phẩm, mạng lưới phân phối...

 • Sự ổn định của môi trường (ES): Biến động thị trường, thay đổi chính sách, rủi ro cạnh tranh...

 • Sức mạnh của ngành (IS): Tốc độ tăng trưởng ngành, rào cản gia nhập, khả năng sinh lời...

Bước 2: Đánh giá các yếu tố theo thang điểm

Sau khi xác định các biến số, bạn cần đánh giá chúng theo thang điểm từ 1 đến 6 (đối với FS và IS) hoặc từ -1 đến -6 (đối với ES và CA), dựa trên mức độ thuận lợi hoặc bất lợi mà chúng mang lại. Điểm càng cao thể hiện yếu tố càng thuận lợi (đối với FS và IS) hoặc bất lợi (đối với ES và CA) cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Việc đánh giá cần dựa trên thông tin thị trường chính xác và khách quan nhất có thể.

Bước 3: Tính toán điểm trung bình cho mỗi nhóm yếu tố

Sau khi đánh giá tất cả các biến số, bạn tính toán điểm trung bình cho mỗi nhóm yếu tố (FS, CA, ES, IS). Điểm trung bình này sẽ được sử dụng để xác định vị trí của doanh nghiệp trên ma trận SPACE.

Bước 4: Vẽ ma trận SPACE và xác định vị trí chiến lược

Vẽ ma trận SPACE với 2 trục chính là sức mạnh ngành (IS) (trục tung) và lợi thế cạnh tranh (CA) (trục hoành). Sau đó, dựa vào điểm trung bình đã tính toán ở bước 3, xác định vị trí của doanh nghiệp trên ma trận SPACE.

Vị trí của doanh nghiệp trên ma trận SPACE sẽ rơi vào một trong bốn góc phần tư, tương ứng với bốn nhóm chiến lược:

 • Góc phần tư I (Tấn công): Doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành tiềm năng.

 • Góc phần tư II (Cạnh tranh): Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh nhưng hoạt động trong ngành có nhiều bất ổn.

 • Góc phần tư III (Thận trọng): Doanh nghiệp hoạt động trong ngành ổn định nhưng có vị thế cạnh tranh yếu.

 • Góc phần tư IV (Phòng thủ): Doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh yếu và hoạt động trong ngành kém hấp dẫn.

Bước 5: Phân tích kết quả và lựa chọn chiến lược phù hợp

Dựa vào vị trí của doanh nghiệp trên ma trận SPACE, bạn có thể phân tích và lựa chọn chiến lược phù hợp nhất:

 • Tấn công: Mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, M&A...

 • Cạnh tranh: Tăng cường marketing, cải thiện sản phẩm, tối ưu hóa chi phí...

 • Thận trọng: Tập trung vào thị trường ngách, phát triển sản phẩm khác biệt, liên doanh liên kết...

 • Phòng thủ: Cắt giảm chi phí, tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn...

Ma trận SPACE không chỉ là công cụ "chỉ đường" mà còn là "kim chỉ nam" giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược, tận dụng tối đa nội lực và nắm bắt cơ hội từ thị trường.

Các yếu tố chính cấu thành ma trận SPACE

Để xây dựng ma trận SPACE hiệu quả, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng 4 yếu tố chính, đại diện cho cả nội lực của doanh nghiệp và tác động từ môi trường bên ngoài:

Sức mạnh tài chính (FS) - yếu tố nội bộ

Sức mạnh tài chính là nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trong ma trận SPACE, sức mạnh tài chính được đánh giá dựa trên các chỉ số phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận, quản lý dòng tiền và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Ví dụ về các chỉ số đo lường sức mạnh tài chính:

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp

 • Tỷ suất lợi nhuận ròng

 • Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

 • Dòng tiền tự do

 • Khả năng tiếp cận nguồn vốn

Lợi thế cạnh tranh (CA) - yếu tố nội bộ

Lợi thế cạnh tranh là những yếu tố giúp doanh nghiệp nổi bật và thu hút khách hàng so với đối thủ trong cùng ngành.

Ví dụ về các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp:

 • Thương hiệu mạnh

 • Sản phẩm/dịch vụ độc đáo, chất lượng cao

 • Hệ thống phân phối hiệu quả

 • Công nghệ sản xuất tiên tiến

 • Đội ngũ nhân sự chất lượng cao

Sự ổn định của môi trường (ES) - yếu tố bên ngoài

Môi trường kinh doanh luôn biến động không ngừng. Sự ổn định của môi trường được đánh giá dựa trên mức độ rủi ro và biến động của các yếu tố bên ngoài có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ về các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của môi trường:

 • Tình hình chính trị, kinh tế vĩ mô

 • Thay đổi chính sách, pháp luật

 • Sự phát triển của công nghệ

 • Xu hướng tiêu dùng

 • Thiên tai, dịch bệnh

Sức mạnh của ngành (IS) - yếu tố bên ngoài

Sức mạnh của ngành phản ánh tiềm năng tăng trưởng và mức độ cạnh tranh của ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Ví dụ về các yếu tố đánh giá sức mạnh của ngành:

 • Tốc độ tăng trưởng của ngành

 • Rào cản gia nhập ngành

 • Quy mô và mức độ tập trung của ngành

 • Khả năng sinh lời của ngành

Bằng cách phân tích kỹ lưỡng 4 yếu tố này, ma trận SPACE sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra chiến lược phù hợp nhất.

Các yếu tố chính cấu thành ma trận SPACE

Các yếu tố chính cấu thành ma trận SPACE

 

Ưu điểm và hạn chế của ma trận SPACE

Ma trận SPACE mang lại nhiều ưu điểm và hạn chế khi áp dụng trong quá trình phân tích chiến lược của doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

Ưu điểm

 • Toàn diện: Ma trận SPACE cung cấp cái nhìn toàn diện về vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc đánh giá cả yếu tố nội lực và ngoại lực.

 • Dễ hiểu: Phương pháp đánh giá và vẽ ma trận rõ ràng, dễ hiểu, giúp các nhà quản lý dễ dàng áp dụng vào thực tiễn.

 • Đề xuất chiến lược: Ma trận SPACE không chỉ đánh giá mà còn đề xuất các chiến lược phù hợp với tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

 • Hỗ trợ ra quyết định: Giúp các nhà quản lý có cơ sở dữ liệu và phân tích để ra quyết định chiến lược một cách logic và cấp thiết.

Hạn chế

 • Đánh giá chủ quan: Việc đánh giá các yếu tố có thể bị ảnh hưởng bởi sự chủ quan của người đánh giá, dẫn đến kết quả không chính xác.

 • Dữ liệu không chính xác: Nếu dữ liệu đầu vào không chính xác hoặc không đầy đủ, kết quả đánh giá từ ma trận SPACE có thể không đáng tin cậy.

 • Không linh hoạt: Ma trận SPACE có thể bị hạn chế trong việc xử lý các tình huống phức tạp hoặc đa chiều, không linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược theo thời gian.

Tuy nhiên, với việc nhận biết và cân nhắc các hạn chế này, ma trận SPACE vẫn là một công cụ hữu ích trong việc phân tích và đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp.

Như bất kỳ công cụ phân tích chiến lược nào, ma trận SPACE cũng có những ưu điểm và hạn chế nhất định, nắm rõ những điểm này sẽ giúp bạn vận dụng công cụ một cách hiệu quả và chính xác hơn.

Ưu điểm của ma trận SPACE

 • Tính trực quan, dễ hiểu: Ma trận SPACE được trình bày dưới dạng biểu đồ 2 trục, dễ dàng hình dung và nắm bắt. Ngay cả khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm phân tích chiến lược, bạn vẫn có thể hiểu được kết quả và ý nghĩa của ma trận.

 • Tính dễ áp dụng: Quy trình xây dựng và phân tích ma trận SPACE khá đơn giản, dễ thực hiện, không đòi hỏi quá nhiều dữ liệu phức tạp.

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan: Ma trận SPACE kết hợp cả yếu tố nội bộ và bên ngoài, giúp bạn có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Hỗ trợ ra quyết định chiến lược: Từ vị trí của doanh nghiệp trên ma trận, bạn có thể xác định được nhóm chiến lược phù hợp và lựa chọn hành động cụ thể.

Hạn chế của ma trận SPACE

 • Tính chủ quan: Việc đánh giá các yếu tố trong ma trận SPACE phần lớn dựa trên nhận định chủ quan của người phân tích. Điều này có thể dẫn đến kết quả thiếu chính xác nếu không có đủ thông tin thị trường hoặc đánh giá sai lệch.

 • Phụ thuộc vào đánh giá: Độ tin cậy của ma trận SPACE phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đánh giá các biến số đầu vào. Việc đánh giá thiếu khách quan hoặc dựa trên dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến kết quả phân tích sai lệch.

Để khắc phục những hạn chế trên, bạn nên kết hợp ma trận SPACE với các công cụ phân tích khác như SWOT, BCG, PESTLE... đồng thời thu thập thông tin thị trường một cách đầy đủ và chính xác nhất có thể.

Ưu điểm và hạn chế của ma trận SPACE

Ưu điểm và hạn chế của ma trận SPACE

Ứng dụng ma trận SPACE trong chiến lược kinh doanh

Ma trận SPACE không chỉ là mô hình lý thuyết suông, mà nó còn là công cụ hữu ích, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề. Ma trận SPACE hỗ trợ đắc lực cho quá trình phân tích và ra quyết định chiến lược, giúp doanh nghiệp định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế.

Dưới đây là một số ví dụ điển hình cho thấy khả năng ứng dụng linh hoạt của ma trận SPACE trong các ngành nghề khác nhau:

Trong ngành sản xuất

 • Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast có thể sử dụng ma trận SPACE để đánh giá năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ như Toyota, Honda,...

 • Bằng cách phân tích sức mạnh tài chínhlợi thế công nghệsự ổn định của thị trường và sức mạnh của ngành công nghiệp ô tô, Vinfast có thể xác định được chiến lược phù hợp để mở rộng thị phần trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Trong ngành dịch vụ

 • Chuỗi cửa hàng cà phê Highlands Coffee có thể ứng dụng ma trận SPACE để đánh giá chất lượng dịch vụmức độ nhận diện thương hiệuxu hướng tiêu dùng và mức độ cạnh tranh của thị trường cà phê.

 • Từ đó, Highlands Coffee có thể đưa ra chiến lược phù hợp để thu hút khách hàng, mở rộng chuỗi cửa hàng và nâng cao vị thế dẫn đầu thị trường.

Trong ngành thương mại điện tử

 • Nền tảng thương mại điện tử Tiki có thể sử dụng ma trận SPACE để phân tích năng lực công nghệlợi thế cạnh tranh về giáxu hướng mua sắm trực tuyến và mức độ cạnh tranh từ các đối thủ như Shopee, Lazada.

 • Từ đó, Tiki có thể đưa ra chiến lược digital marketing phù hợp, thu hút người bán và người mua, đồng thời củng cố vị thế trên thị trường thương mại điện tử.

Trong ngành khách sạn và du lịch

 • Chuỗi khách sạn Vinpearl có thể ứng dụng ma trận SPACE để đánh giá chất lượng dịch vụvị trí địa lýxu hướng du lịch và mức độ cạnh tranh của thị trường khách sạn.

 • Từ đó, Vinpearl có thể xây dựng chiến lược giá, dịch vụ và quảng bá phù hợp để thu hút khách du lịch, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bất kể bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào, ma trận SPACE cũng có thể trở thành công cụ đắc lực, hỗ trợ bạn phân tích thị trường, đánh giá nội lực, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả, dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công.

Ứng dụng ma trận SPACE trong chiến lược kinh doanh

Ứng dụng ma trận SPACE trong chiến lược kinh doanh

Ví dụ áp dụng ma trận SPACE cho công ty công nghệ XYZ

Bạn đã đưa ra một ví dụ rất hay và thực tế về cách áp dụng ma trận SPACE cho công ty công nghệ XYZ. Tuy nhiên, để ví dụ này thêm phần thuyết phục và dễ hiểu, chúng ta cần làm rõ một số điểm như sau:

Mô tả chi tiết hơn về công ty XYZ:

 • Công ty XYZ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nào cụ thể? (Ví dụ: Trí tuệ nhân tạo, Blockchain, Fintech,...)

 • Thị trường mục tiêu của công ty là gì? (Ví dụ: Thị trường trong nước, khu vực Đông Nam Á, toàn cầu,...)

 • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty là ai? (Ví dụ: Các công ty công nghệ lớn, các startup cùng lĩnh vực,...)

Giải thích rõ hơn về thang điểm đánh giá:

 • Thang điểm từ 1-6 bạn sử dụng dựa trên tiêu chí nào? (Ví dụ: 1 - rất yếu, 6 - rất mạnh)

 • Tại sao bạn đánh giá năng lực tài chính là 4/6, nguồn nhân lực là 5/6,...? Cần có giải thích ngắn gọn cho từng yếu tố.

Xác định vị trí trên ma trận SPACE:

 • Dựa trên điểm số đã đánh giá, bạn cần tính toán điểm trung bình cho từng nhóm yếu tố (FS, CA, ES, IS).

 • Sau đó, vẽ ma trận SPACE và xác định chính xác vị trí của công ty XYZ rơi vào góc phần tư nào.

 • Từ vị trí đó, mới kết luận được công ty XYZ nên theo đuổi chiến lược nào (tấn công, cạnh tranh, thận trọng hay phòng thủ).

Đề xuất chiến lược cụ thể:

 • "Tập trung vào việc tận dụng năng lực nhân lực mạnh mẽ và xu hướng tích cực của ngành để phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường" là định hướng chung.

 • Cần cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể hơn. Ví dụ:

  • Phát triển sản phẩm: Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm đột phá, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu thị trường ngách,...

  • Mở rộng thị trường: Xây dựng chiến lược marketing và bán hàng hướng đến thị trường mục tiêu, tham gia các triển lãm công nghệ, tìm kiếm đối tác chiến lược,...

Bổ sung thông tin và điều chỉnh ví dụ:

Dưới đây là ví dụ sau khi đã được bổ sung và điều chỉnh:

Công ty công nghệ XYZ là một startup hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp giải pháp tự động hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của XYZ bao gồm các startup AI khác và các công ty công nghệ lớn đang mở rộng sang thị trường AI.

Đánh giá các yếu tố của ma trận SPACE (thang điểm 1-6):

 • Năng lực tài chính (FS): 3/6 (Vốn đầu tư ban đầu còn hạn chế, khả năng tiếp cận nguồn vốn mới chưa cao)

 • Lợi thế cạnh tranh (CA): 5/6 (Công nghệ AI tiên tiến, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, giải pháp phù hợp với thị trường Việt Nam)

 • Sự ổn định của môi trường (ES): 4/6 (Thị trường công nghệ biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt, khung pháp lý cho AI còn chưa hoàn thiện)

 • Sức mạnh của ngành (IS): 6/6 (Ngành AI đang trên đà phát triển mạnh mẽ, tiềm năng thị trường lớn, nhu cầu ứng dụng AI ngày càng tăng cao)

Xác định vị trí và chiến lược trên ma trận SPACE:

 • Sau khi tính toán điểm trung bình và vẽ ma trận SPACE, vị trí của công ty XYZ rơi vào góc phần tư I (Tấn công). Điều này cho thấy XYZ có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thị trường AI đầy sôi động.

 • Do đó, chiến lược phù hợp nhất cho XYZ là chiến lược tấn công, tập trung vào:

  • Phát triển sản phẩm: Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI đột phá, ứng dụng công nghệ tiên tiến như Machine Learning, Deep Learning,... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

  • Mở rộng thị trường: Tăng cường hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu, tham gia các sự kiện, triển lãm công nghệ để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để mở rộng thị phần.

Bằng cách áp dụng ma trận SPACE một cách bài bản và chi tiết, công ty công nghệ XYZ có thể lựa chọn chiến lược phù hợp nhất, tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh và nắm bắt cơ hội từ thị trường, từng bước khẳng định vị thế trong ngành công nghệ AI đầy tiềm năng.

Ví dụ áp dụng Ma trận SPACE cho công ty công nghệ XYZ

Ví dụ áp dụng ma trận SPACE cho công ty công nghệ XYZ

Xu hướng phát triển của ma trận SPACE

Ma trận SPACE không ngừng phát triển và được cải tiến để đáp ứng nhu cầu phân tích chiến lược ngày càng phức tạp của doanh nghiệp. Một số xu hướng phát triển của ma trận SPACE bao gồm:

 • Tích hợp công nghệ: Sử dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quá trình đánh giá và vẽ ma trận.

 • Phân tích dữ liệu lớn: Sử dụng dữ liệu lớn để đánh giá và dự đoán xu hướng ngành và thị trường.

 • Tùy chỉnh linh hoạt: Cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh ma trận theo yêu cầu cụ thể của họ.

 • Kết hợp với các công cụ khác: Liên kết ma trận SPACE với các công cụ phân tích khác để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về chiến lược.

Những xu hướng này giúp nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của ma trận SPACE trong việc hỗ trợ quyết định chiến lược cho các doanh nghiệp.

Xu hướng phát triển của ma trận SPACE

Xu hướng phát triển của ma trận SPACE

 

Đang xem: Ma trận SPACE là gì? phân tích & ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp

One Ads

Hy vọng bài viết của mình có thể giúp ích các bạn và theo dõi Oneads Digital để có thêm nhiều thông tin hữu ích nữa nhé.

Chưa có thông tin về tác giả