Ma trận SPACE là gì? So sánh, đánh giá và ứng dụng trong kinh doanh

bởi: Admin
Ma trận SPACE là gì? So sánh, đánh giá và ứng dụng trong kinh doanh

Ma trận Matrix SPACE (Chiến lược Vị trí và Đánh giá Hành động) là một công cụ phân tích chiến lược được sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá tình hình cạnh tranh và các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong của một doanh nghiệp. Nó giúp các nhà lãnh đạo và quản lý đưa ra quyết định chiến lược phù hợp cho tổ chức của mình. Ma trận SPACE cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để đánh giá vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp và xác định chiến lược tối ưu nhất cho tăng trưởng và thành công trong tương lai.

Premium Vector | Space matrix is a strategic management tool that focuses on strategy formulation

Ma trận SPACE tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thành hai kích cỡ: nội lực và ngoại lực. Nội lực bao gồm các yếu tố như năng lực tài chính, nguồn nhân lực, năng lực sản xuất, và lợi thế cạnh tranh. Ngoại lực đề cập đến các yếu tố môi trường bên ngoài như xu hướng ngành, tăng trưởng thị trường, và môi trường chính trị, pháp lý, kinh tế, và công nghệ. Sau khi đánh giá các yếu tố này, ma trận SPACE sẽ đề xuất một trong bốn chiến lược chính: chiến lược tấn công, chiến lược tích cực, chiến lược phòng thủ, hoặc chiến lược rút lui.

Vai trò của Ma trận SPACE

SPACE Matrix is a strategic management tool that focuses on strategy formulation especially as it relates to competitive position of an organization 21730299 Vector Art at Vecteezy

Ma trận SPACE đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho các doanh nghiệp. Nó cung cấp một khuôn khổ có hệ thống để đánh giá vị trí cạnh tranh và tình hình môi trường của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các chiến lược phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Giúp đánh giá tổng thể vị trí cạnh tranh

Ma trận SPACE giúp các nhà quản lý đánh giá tổng thể vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách xem xét cả các yếu tố nội lực và ngoại lực. Điều này giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của doanh nghiệp và các cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt.

Xác định chiến lược phù hợp

Dựa trên đánh giá vị trí cạnh tranh, ma trận SPACE đề xuất chiến lược phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Các chiến lược bao gồm tấn công, tích cực, phòng thủ, và rút lui, giúp các nhà quản lý xác định hướng đi chiến lược tối ưu để tăng cường vị thế cạnh tranh và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Hỗ trợ ra quyết định chiến lược

Ma trận SPACE cung cấp một khuôn khổ logic và có cấu trúc để hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược. Bằng cách sử dụng ma trận này, các nhà quản lý có thể đánh giá tình hình hiện tại và đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu và phân tích, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện chiến lược.

Cách xây dựng Ma trận SPACE

Ma trận SPACE là gì? So sánh, đánh giá và ứng dụng trong kinh doanh

Việc xây dựng ma trận SPACE bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đánh giá các yếu tố nội lực

Đánh giá các yếu tố nội lực của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Năng lực tài chính
 • Nguồn nhân lực
 • Năng lực sản xuất
 • Lợi thế cạnh tranh

Mỗi yếu tố sẽ được đánh giá theo thang điểm từ 0 (yếu) đến 6 (mạnh). Tổng điểm của các yếu tố nội lực sẽ cho biết mức độ nội lực của doanh nghiệp.

Bước 2: Đánh giá các yếu tố ngoại lực

Đánh giá các yếu tố ngoại lực tác động đến doanh nghiệp, bao gồm:

 • Xu hướng ngành
 • Tăng trưởng thị trường
 • Môi trường chính trị, pháp lý, kinh tế, và công nghệ

Tương tự như đánh giá nội lực, mỗi yếu tố ngoại lực sẽ được đánh giá theo thang điểm từ 0 (không thuận lợi) đến 6 (rất thuận lợi). Tổng điểm của các yếu tố ngoại lực sẽ cho biết mức độ ngoại lực tác động đến doanh nghiệp.

Bước 3: Vẽ ma trận SPACE

Sau khi đánh giá các yếu tố nội lực và ngoại lực, vẽ ma trận SPACE với trục tung là điểm nội lực và trục hoành là điểm ngoại lực. Điểm giao nhau của hai trục sẽ xác định vị trí của doanh nghiệp trên ma trận.

Ma trận SPACE được chia làm bốn phần tương ứng với bốn chiến lược:

 • Chiến lược tấn công (phần trên bên phải)
 • Chiến lược tích cực (phần trên bên trái)
 • Chiến lược phòng thủ (phần dưới bên phải)
 • Chiến lược rút lui (phần dưới bên trái)

Bước 4: Xác định chiến lược phù hợp

Dựa trên vị trí của doanh nghiệp trên ma trận SPACE, xác định chiến lược phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Các chiến lược được đề xuất như sau:

 • Chiến lược tấn công: Sử dụng khi doanh nghiệp có nội lực mạnh và ngoại lực thuận lợi, nhằm tận dụng cơ hội và vị thế cạnh tranh để tăng trưởng nhanh.
 • Chiến lược tích cực: Áp dụng khi doanh nghiệp có nội lực mạnh nhưngcần cải thiện vị trí cạnh tranh, có thể tận dụng cơ hội để phát triển và mở rộng thị trường.
 • Chiến lược phòng thủ: Thích hợp khi doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường bên ngoài, cần bảo vệ vị thế hiện tại và giữ vững sự ổn định.
 • Chiến lược rút lui: Được áp dụng khi doanh nghiệp gặp khó khăn về cả nội lực và ngoại lực, cần điều chỉnh chiến lược hoặc rút lui khỏi một số thị trường để tái cấu trúc và tái tổ chức.

Các yếu tố nội lực và ngoại lực trong Ma trận SPACE

 

Ma trận SPACE xem xét các yếu tố nội lực và ngoại lực quan trọng đối với doanh nghiệp. Dưới đây là một số yếu tố cụ thể được đánh giá trong quá trình xây dựng ma trận:

Yếu tố nội lực

 1. Năng lực tài chính: Đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận, dòng tiền, và khả năng đầu tư vào nghiên cứu phát triển.
 2. Nguồn nhân lực: Xem xét chất lượng và số lượng nhân sự, kỹ năng và năng lực của đội ngũ làm việc.
 3. Năng lực sản xuất: Đánh giá hiệu suất sản xuất, công nghệ sử dụng, và khả năng cung ứng sản phẩm/dịch vụ.
 4. Lợi thế cạnh tranh: Xác định những điểm mạnh của doanh nghiệp so với đối thủ, bao gồm thương hiệu, chất lượng sản phẩm, và dịch vụ khách hàng.

Yếu tố ngoại lực

 1. Xu hướng ngành: Phân tích xu hướng phát triển của ngành công nghiệp, sự cạnh tranh, và tiềm năng tăng trưởng.
 2. Tăng trưởng thị trường: Đánh giá tốc độ tăng trưởng của thị trường, kích thích cầu, và sự biến đổi trong nhu cầu của khách hàng.
 3. Môi trường chính trị, pháp lý, kinh tế, và công nghệ: Xem xét yếu tố chính trị, pháp lý, kinh tế, và công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc đánh giá và xác định các yếu tố này giúp doanh nghiệp hiểu rõ vị trí của mình trong ngành và tạo ra chiến lược phù hợp để phát triển và cạnh tranh.

Ưu điểm và hạn chế của Ma trận SPACE

Ma trận SPACE mang lại nhiều ưu điểm và hạn chế khi áp dụng trong quá trình phân tích chiến lược của doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

Ưu điểm

 1. Toàn diện: Ma trận SPACE cung cấp cái nhìn toàn diện về vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc đánh giá cả yếu tố nội lực và ngoại lực.
 2. Dễ hiểu: Phương pháp đánh giá và vẽ ma trận rõ ràng, dễ hiểu, giúp các nhà quản lý dễ dàng áp dụng vào thực tiễn.
 3. Đề xuất chiến lược: Ma trận SPACE không chỉ đánh giá mà còn đề xuất các chiến lược phù hợp với tình hình cụ thể của doanh nghiệp.
 4. Hỗ trợ ra quyết định: Giúp các nhà quản lý có cơ sở dữ liệu và phân tích để ra quyết định chiến lược một cách logic và cấp thiết.

Hạn chế

 1. Đánh giá chủ quan: Việc đánh giá các yếu tố có thể bị ảnh hưởng bởi sự chủ quan của người đánh giá, dẫn đến kết quả không chính xác.
 2. Dữ liệu không chính xác: Nếu dữ liệu đầu vào không chính xác hoặc không đầy đủ, kết quả đánh giá từ ma trận SPACE có thể không đáng tin cậy.
 3. Không linh hoạt: Ma trận SPACE có thể bị hạn chế trong việc xử lý các tình huống phức tạp hoặc đa chiều, không linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược theo thời gian.

Tuy nhiên, với việc nhận biết và cân nhắc các hạn chế này, ma trận SPACE vẫn là một công cụ hữu ích trong việc phân tích và đề xuất chiến lược cho doanh nghiệp.

Áp dụng Ma trận SPACE trong chiến lược kinh doanh

Ma trận SPACE có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành kinh doanh khác nhau để hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược. Dưới đây là một số trường hợp áp dụng phổ biến:

Trong ngành sản xuất

Trong ngành sản xuất, việc sử dụng ma trận SPACE giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực sản xuất, cạnh tranh với các đối thủ, và xác định chiến lược phù hợp để tối ưu hóa hiệu suất và lợi nhuận.

Trong ngành dịch vụ

Trong ngành dịch vụ, ma trận SPACE có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng, và cơ hội mở rộng thị trường để xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

Trong ngành thương mại điện tử

Trong môi trường thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng, ma trận SPACE giúp các doanh nghiệp đánh giá vị trí cạnh tranh trực tuyến, khả năng kỹ thuật và công nghệ, và đề xuất chiến lược digital marketing hiệu quả.

Trong ngành khách sạn và du lịch

Trong ngành khách sạn và du lịch, ma trận SPACE có thể hỗ trợ đánh giá vị trí của các khách sạn/trung tâm du lịch, xu hướng ngành, và yêu cầu của khách hàng để xây dựng chiến lược phục vụ và quảng bá hiệu quả.

Áp dụng ma trận SPACE trong chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh và đưa ra quyết định chiến lược đúng đắn để phát triển và thành công.

Các ngành thích hợp để áp dụng Ma trận SPACE

Ma trận SPACE có thể được áp dụng trong nhiều ngành kinh tế khác nhau, nhưng đặc biệt phù hợp với các ngành có tính cạnh tranh cao và biến động môi trường lớn. Dưới đây là một số ngành thích hợp để áp dụng ma trận SPACE:

Ngành công nghệ thông tin

Trong ngành công nghệ thông tin, ma trận SPACE giúp đánh giá vị trí cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ, xu hướng công nghệ mới, và đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm/dịch vụ.

Ngành dược phẩm và y tế

Trong ngành dược phẩm và y tế, ma trận SPACE hỗ trợ đánh giá năng lực nghiên cứu và phát triển, yêu cầu về chất lượng và an toàn, và chiến lược tiếp cận thị trường và khách hàng.

Ngành thực phẩm và đồ uống

Trong ngành thực phẩm và đồ uống, ma trận SPACE có thể giúp doanh nghiệp đánh giá vị thế thương hiệu, xu hướng tiêu dùng, và cơ hội mở rộng thị trường để xây dựng chiến lược tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả.

Ngành logistics và vận tải

Trong ngành logistics và vận tải, ma trận SPACE hỗ trợ đánh giá năng lực vận chuyển, cơ sở hạ tầng, và yêu cầu của khách hàng để xác định chiến lược phân phối và mở rộng dịch vụ.

Các ngành có tính chất cạnh tranh cao và yêu cầu định vị chiến lược rõ ràng sẽ hưởng lợi lớn khi áp dụng ma trận SPACE trong quá trình quyết định chiến lược kinh doanh.

Ví dụ sử dụng Ma trận SPACE

Để minh họa cách áp dụng ma trận SPACE trong thực tế, hãy xem xét một ví dụ về một công ty công nghệ mới muốn đánh giá vị trí cạnh tranh và xác định chiến lược phát triển:

Ví dụ: Công ty công nghệ XYZ

Công ty XYZ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới, cạnh tranh với các công ty lớn và startup khác. Họ muốn sử dụng ma trận SPACE để đánh giá tình hình hiện tại và đề xuất chiến lược phù hợp.

 1. Yếu tố nội lực:
  • Năng lực tài chính: 4/6
  • Nguồn nhân lực: 5/6
  • Năng lực sản xuất: 3/6
  • Lợi thế cạnh tranh: 4/6
 1. Yếu tố ngoại lực:
  • Xu hướng ngành: 5/6
  • Tăng trưởng thị trường: 4/6
  • Môi trường chính trị, pháp lý, kinh tế, công nghệ: 3/6

Sau khi đánh giá, công ty XYZ được đặt ở vị trí "Chiến lược tích cực" trên ma trận SPACE. Do đó, họ sẽ tập trung vào việc tận dụng năng lực nhân lực mạnh mẽ và xu hướng tích cực của ngành để phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

So sánh Ma trận SPACE với các công cụ phân tích chiến lược khác

Ma trận SPACE là một trong số nhiều công cụ phân tích chiến lược được sử dụng trong quản lý chiến lược. Dưới đây là một số so sánh giữa ma trận SPACE và các công cụ khác:

SWOT Analysis

 • SWOT Analysis: Tập trung vào Strengths, Weaknesses, Opportunities, và Threats của doanh nghiệp.
 • SPACE Matrix: Kết hợp cả yếu tố nội lực và ngoại lực để đề xuất chiến lược phù hợp.

BCG Matrix

 • BCG Matrix: Phân loại sản phẩm/dòng sản phẩm dựa trên tỷ lệ tăng trưởng thị trường và tỷ lệ sở hữu.
 • SPACE Matrix: Đánh giá vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp và đề xuất chiến lược phát triển.

Ansoff Matrix

 • Ansoff Matrix: Xác định các chiến lược mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm.
 • SPACE Matrix: Đánh giá vị trí cạnh tranh và đề xuất chiến lược phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

So sánh giữa ma trận SPACE và các công cụ phân tích chiến lược khác giúp các doanh nghiệp lựa chọn công cụ phù hợp với mục tiêu và tình hình cụ thể của họ.

Xu hướng phát triển của Ma trận SPACE

Ma trận SPACE không ngừng phát triển và được cải tiến để đáp ứng nhu cầu phân tích chiến lược ngày càng phức tạp của doanh nghiệp. Một số xu hướng phát triển của ma trận SPACE bao gồm:

 1. Tích hợp công nghệ: Sử dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quá trình đánh giá và vẽ ma trận.
 2. Phân tích dữ liệu lớn: Sử dụng dữ liệu lớn để đánh giá và dự đoán xu hướng ngành và thị trường.
 3. Tùy chỉnh linh hoạt: Cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh ma trận theo yêu cầu cụ thể của họ.
 4. Kết hợp với các công cụ khác: Liên kết ma trận SPACE với các công cụ phân tích khác để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về chiến lược.

Những xu hướng này giúp nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của ma trận SPACE trong việc hỗ trợ quyết định chiến lược cho các doanh nghiệp.

 

Đang xem: Ma trận SPACE là gì? So sánh, đánh giá và ứng dụng trong kinh doanh