Ứng dụng OKR thực sự hiệu quả (bán hàng, tiếp thị, vận hành, nhân sự)

bởi: Admin
Ứng dụng OKR thực sự hiệu quả (bán hàng, tiếp thị, vận hành, nhân sự)

Bài viết hướng dẫn một số ví dụ về OKR tốt và không tốt để giúp bạn quen với cách xây dựng các OKR hiệu quả nhằm thúc đẩy nhóm và định hướng tổ chức của bạn.

OKR là gì?

Mục tiêu

Đây là ký tự O trong OKR. Mục tiêu là những mục tiêu quan trọng, cụ thể, hướng hành động và thực sự truyền cảm hứng. Đó là những đỉnh núi mà nhóm hoặc tổ chức của bạn khao khát chinh phục. Mục tiêu trả lời câu hỏi: Chúng ta muốn đạt được điều gì?

Một mục tiêu hiệu quả dễ hiểu và định hướng mọi người cùng một lộ trình, khuyến khích sự tiến bộ.

Kết quả Quan trọng

 

Quy trình của OKR trong Larksuite

 

Đây là phần KR của OKR - Kết quả Quan trọng. Kết quả Quan trọng là những bước cụ thể, có thể đo lường và xác minh cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn. Hãy coi Kết quả Quan trọng như những mốc lớn bạn cần phải đạt được trên đường leo lên đỉnh mục tiêu của mình. Thông thường, mỗi mục tiêu có từ 2 đến 5 kết quả quan trọng. Kết quả Quan trọng không phải là các công việc hoặc những việc cần làm. Thay vào đó, đó là những kết quả cho thấy rằng mục tiêu đã được đạt được. Kết quả Quan trọng trả lời câu hỏi: Làm thế nào chúng ta biết rằng mình đã đạt được mục tiêu?

Những yếu tố tạo nên OKR tốt?

Khi nói đến OKR tốt, chúng ta không chỉ tìm kiếm những mục tiêu và kết quả quan trọng được viết tốt, mà còn là những OKR hiệu quả góp phần thúc đẩy kết quả và hiệu suất cụ thể. Hãy cân nhắc đánh giá OKR của bạn dựa trên các tiêu chí sau:

1. Cụ thể

Một OKR hiệu quả phải chi tiết và rõ ràng, không để lại bất kỳ sự mơ hồ nào. Mọi người phải có cùng một sự hiểu biết về những gì được mong đợi và thành công trông như thế nào.

2. Đo lường được

Mọi OKR phải có thể định lượng. Phải có các giá trị số liên quan đến các kết quả quan trọng, cho biết liệu mục tiêu đã đạt được hay chưa.

3. Có khả năng đạt được

Mặc dù OKR nên đầy tham vọng, nhưng chúng cũng cần phải thực tế. Đặt ra những mục tiêu không thực tế có thể làm nhóm của bạn mất động lực và thất vọng, điều này có thể cản trở hiệu suất của họ.

4. Phù hợp

OKR phải phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và ưu tiên hiện tại của tổ chức. Nếu một OKR không đóng góp vào bức tranh lớn hơn, các nhóm nên xem xét và cân nhắc lại cách thức cascaded các OKR trong tổ chức.

5. Có thời hạn

Mọi OKR phải có một khung thời gian cụ thể để hoàn thành, thường phù hợp với chu kỳ lập kế hoạch hàng quý hoặc hàng năm.

6. Minh bạch

OKR phải hiển thị với tất cả các thành viên liên quan trong tổ chức. Tính minh bạch đảm bảo mọi người hiểu rằng đóng góp của họ phù hợp như thế nào với các mục tiêu lớn hơn.

7. Được theo dõi

Bên cạnh việc thiết lập và tài liệu hóa OKR trong toàn bộ tổ chức, việc theo dõi OKR cũng quan trọng như vậy.

Ví dụ OKR tốt và không tốt theo nhóm

 

Ví dụ OKR trong Larksuite

 

Tùy thuộc vào vai trò và chức năng của bạn trong một công ty, OKR của bạn sẽ tập trung cải thiện một hoặc một vài lĩnh vực kinh doanh. Điều này có thể bao gồm hoạt động hiệu quả hơn, quản lý dự án tốt hơn, tiết kiệm chi phí tổng thể hoặc duy trì nhân viên cao hơn. OKR có thể đóng vai trò là một khung giúp bạn thiết lập, theo dõi và đo lường những nỗ lực của mình.

Ví dụ OKR cho các nhóm bán hàng

Ví dụ OKR tốt cho nhóm bán hàng

Mục tiêu: Tăng doanh thu bán hàng lên 20% so với cùng kỳ năm ngoái

Kết quả Quan trọng:

 1. Rút ngắn chu kỳ bán hàng trung bình xuống 45 ngày
 2. Tăng tỷ lệ chuyển đổi giới thiệu từ khách hàng hiện tại lên 15%
 3. Nâng tỷ lệ đóng giao dịch thành công lên 35%
 4. Giảm tỷ lệ khách hàng mới rời đi trong 3 tháng đầu xuống dưới 5%

Ví dụ OKR không tốt cho nhóm bán hàng

Mục tiêu: Bán nhiều hơn

Kết quả Quan trọng:

 1. Gọi cho nhiều khách hàng hơn
 2. Đưa ra nhiều đề nghị hơn

Mục tiêu và kết quả quan trọng này quá mơ hồ và không đo lường được. Chúng không đưa ra bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào để đạt được mục tiêu tăng doanh số bán hàng.

Ví dụ OKR cho các nhóm vận hành

Ví dụ OKR tốt cho nhóm vận hành

Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả vận hành bằng cách giảm 25% thời gian xử lý đơn đặt hàng trung bình

Kết quả Quan trọng:

 1. Tự động hóa 50% quy trình xử lý đơn hàng thủ công
 2. Giảm 40% lỗi nhập dữ liệu bằng cách triển khai hệ thống quét mã vạch
 3. Tăng 20% năng suất xử lý đơn hàng bằng cách tối ưu hóa quy trình làm việc
 4. Giảm 30% thời gian trễ do tắc nghẽn bằng cách phân phối lại lực lượng lao động

Ví dụ OKR không tốt cho nhóm vận hành

Mục tiêu: Cải thiện hiệu quả hoạt động

Kết quả Quan trọng:

 1. Thuê nhiều nhân viên hơn
 2. Mua máy móc mới

Mục tiêu này quá mơ hồ và các kết quả quan trọng chỉ đề cập đến các hoạt động thay vì kết quả mong muốn. Nó không cung cấp bất kỳ số liệu cụ thể nào để theo dõi và đo lường tiến độ.

Ví dụ OKR cho các nhóm tiếp thị

Ví dụ OKR tốt cho nhóm tiếp thị

Mục tiêu: Tăng nhận thức thương hiệu và sự tham gia của khách hàng tiềm năng lên 40%

Kết quả Quan trọng:

 1. Tăng lưu lượng truy cập trang web lên 50.000 lượt truy cập/tháng
 2. Đạt 25.000 người đăng ký nhận bản tin hàng tháng
 3. Tăng lượt thích trên các trang mạng xã hội lên 100.000
 4. Nhận được 10.000 lượt tương tác mỗi tháng trên các nền tảng mạng xã hội

Ví dụ OKR không tốt cho nhóm tiếp thị

Mục tiêu: Tiếp thị sản phẩm mới

Kết quả Quan trọng:

 1. Đăng nhiều nội dung trên mạng xã hội
 2. Gửi nhiều email tiếp thị

Thiếu các số liệu và chỉ số cụ thể để xác định thành công. Các hoạt động được đề cập chỉ là những công việc cần làm thay vì kết quả mong muốn.

Ví dụ OKR cho các nhóm nhân sự

Ví dụ OKR tốt cho nhóm nhân sự

Mục tiêu: Giảm 25% tỷ lệ nhân viên rời việc trong năm tới

Kết quả Quan trọng:

 1. Tăng 60% mức độ hài lòng của nhân viên theo kết quả khảo sát
 2. Triển khai ít nhất 5 chương trình phúc lợi mới nhằm nâng cao đãi ngộ cho nhân viên
 3. Tăng 30% cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
 4. Giảm tỷ lệ vắng mặt không lý do xuống dưới 3%

Ví dụ OKR không tốt cho nhóm nhân sự

Mục tiêu: Cải thiện văn hóa công ty

Kết quả Quan trọng:

 1. Tổ chức nhiều sự kiện gắn kết nhân viên
 2. Đưa ra nhiều chính sách nhân sự mới

Mục tiêu này quá trìu tượng và khó đo lường thành công. Các kết quả quan trọng đề cập chỉ là những hành động thay vì kết quả mong muốn.

Kết luận

 

Hiệu quả sử dụng OKR trong Larksuite

 

Thiết lập các OKR hiệu quả là một nghệ thuật, đòi hỏi sự rõ ràng, tập trung và khả năng đo lường. Bằng cách tuân thủ các tiêu chí thiết lập mục tiêu tốt và xác định những kết quả quan trọng phù hợp, bạn có thể định hướng rõ ràng cho nhóm của mình cũng như theo dõi và điều chỉnh chiến lược một cách hiệu quả. Việc ví dụ hóa các OKR đúng cách không chỉ thúc đẩy hiệu suất mà còn tạo ra cam kết và động lực cho nhân viên, góp phần thúc đẩy thành công cho tổ chức.

Đang xem: Ứng dụng OKR thực sự hiệu quả (bán hàng, tiếp thị, vận hành, nhân sự)