Danh Mục Quảng Cáo Đặc Biệt Của Facebook Là Gì?

bởi: Admin
Danh Mục Quảng Cáo Đặc Biệt Của Facebook Là Gì?

Sự ra đời của danh mục quảng cáo đặc biệt trên Facebook là một bước đi quan trọng để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong lĩnh vực quảng cáo. Với các hạn chế về nhắm mục tiêu dựa trên đặc điểm nhân khẩu học, Facebook đang nỗ lực ngăn chặn sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận nhà ở, tín dụng và việc làm - những lĩnh vực mà lịch sử đã ghi nhận nhiều vấn đề phân biệt đối xử.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook, bao gồm định nghĩa, các phân loại cụ thể và những hạn chế về nhắm mục tiêu đối tượng. Bằng cách hiểu rõ hơn về danh mục này, các nhà quảng cáo sẽ có thể tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phân biệt đối xử.

4 phân loại quảng cáo đặc biệt trên Facebook

Danh Mục Quảng Cáo Đặc Biệt Của Facebook Bạn Nên Biết!

Trước khi đi sâu vào từng phân loại, hãy cùng hiểu rõ hơn về lý do tại sao Facebook đã tạo ra danh mục quảng cáo đặc biệt này.

Nhà ở

Cơ hội bán hoặc cho thuê nhà, căn hộ, căn hộ hoặc các loại nhà ở khác

Lịch sử đã chứng kiến quá nhiều sự phân biệt đối xử trong lĩnh vực nhà ở, từ việc từ chối cho thuê hoặc bán nhà cho những người thuộc một số nhóm nhân khẩu học nhất định, đến việc áp đặt các điều kiện bất lợi hơn. Điều này không chỉ vi phạm luật pháp mà còn gây ra nhiều tổn hại cho những người bị phân biệt đối xử.

Facebook nhận thấy rằng quảng cáo nhà ở có thể dễ dàng trở thành nơi phân biệt đối xử nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, các quảng cáo liên quan đến việc bán, cho thuê hoặc quảng bá các loại nhà ở khác nhau đều nằm trong danh mục quảng cáo đặc biệt.

Chủ nhà hoặc cơ hội bảo hiểm thế chấp

Bên cạnh việc bán hoặc cho thuê nhà, các quảng cáo về chủ nhà hoặc bảo hiểm thế chấp cũng thuộc danh mục quảng cáo đặc biệt. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử trong việc cung cấp các dịch vụ này cho người dân.

Quảng cáo cho vay mua nhà

Việc vay mượn tiền để mua nhà là một bước quan trọng trong quá trình sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các quảng cáo về cho vay mua nhà có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử trong việc cung cấp tín dụng cho một số nhóm nhân khẩu học nhất định.

Vốn chủ sở hữu hoặc dịch vụ thẩm định

Các quảng cáo liên quan đến vốn chủ sở hữu hoặc dịch vụ thẩm định cũng nằm trong danh mục quảng cáo đặc biệt. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử trong việc cung cấp các dịch vụ này cho người dân dựa trên đặc điểm nhân khẩu học.

Dịch vụ sửa chữa nhà ở

Cuối cùng, các quảng cáo về dịch vụ sửa chữa nhà ở cũng thuộc danh mục quảng cáo đặc biệt. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử trong việc cung cấp các dịch vụ này cho người dân dựa trên đặc điểm nhân khẩu học.

Tín dụng

Tất cả quảng cáo thẻ tín dụng, bất kể chúng có bao gồm ưu đãi cụ thể không

Lĩnh vực tín dụng cũng đã chứng kiến nhiều sự phân biệt đối xử trong lịch sử. Từ việc từ chối cấp tín dụng cho những người thuộc một số nhóm nhân khẩu học nhất định, đến việc áp đặt các điều kiện bất lợi hơn, tất cả đều là những hành vi phân biệt đối xử không thể chấp nhận được.

Vì vậy, tất cả các quảng cáo về thẻ tín dụng, bất kể chúng có bao gồm ưu đãi cụ thể hay không, đều nằm trong danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook.

Cho vay thế chấp hoặc cung cấp tái cấp vốn

Các quảng cáo về cho vay thế chấp hoặc cung cấp tái cấp vốn cũng nằm trong danh mục quảng cáo đặc biệt. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính này cho người dân.

Quảng cáo dịch vụ cho vay cá nhân, kinh doanh hoặc tự động

Cuối cùng, các quảng cáo về dịch vụ cho vay cá nhân, kinh doanh hoặc tự động cũng thuộc danh mục quảng cáo đặc biệt. Điều này nhằm đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính này cho người dân dựa trên đặc điểm nhân khẩu học.

Việc làm

Công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian

Lĩnh vực việc làm cũng là một trong những lĩnh vực mà sự phân biệt đối xử đã gây ra nhiều tranh cãi. Từ việc giới hạn cơ hội việc làm cho những người thuộc các nhóm nhân khẩu học nhất định, đến việc trả lương không công bằng, tất cả đều là những hành vi không thể chấp nhận được.

Để ngăn chặn sự phân biệt đối xử trong lĩnh vực việc làm, Facebook đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt và đặt các quảng cáo liên quan đến việc tuyển dụng vào danh mục quảng cáo đặc biệt.

Thực tập

Các chương trình thực tập cũng là một phần quan trọng của lĩnh vực việc làm. Tuy nhiên, nếu không được quản lý cẩn thận, các chương trình thực tập có thể trở thành nơi phân biệt đối xử. Do đó, Facebook đặt các quảng cáo về chương trình thực tập vào danh mục quảng cáo đặc biệt để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp

Ngoài việc tuyển dụng và thực tập, các chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của mỗi người. Để đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử trong việc quảng cáo các chương trình này, Facebook đã đưa chúng vào danh mục quảng cáo đặc biệt.

Quảng cáo cho bảng công việc hoặc hội chợ việc làm

Cuối cùng, các quảng cáo cho bảng công việc hoặc hội chợ việc làm cũng thuộc danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội truy cập vào thông tin về việc làm một cách công bằng và minh bạch.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để tăng cường tính minh bạch của quảng cáo và tính liêm chính trong bầu cử trên Facebook và Instagram. Để làm được điều này, chúng tôi đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường tính xác thực và tính hợp pháp cho bất kỳ ai muốn chạy quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

Quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị là quảng cáo

 • Được tạo bởi, thay mặt cho hoặc liên quan đến một ứng cử viên tranh cử chức vụ công, nhân vật chính trị, đảng phái chính trị, ủy ban hành động chính trị hoặc những người ủng hộ kết quả của một cuộc bầu cử chức vụ công.
 • Liên quan đến bất kỳ cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý hoặc kiến nghị bằng lá phiếu nào, bao gồm cả chiến dịch vận động cử tri đi bầu hoặc các chiến dịch bầu cử.
 • Liên quan đến vấn đề xã hội ở bất kỳ nơi nào đang chạy quảng cáo.
 • Được quy định là quảng cáo mang tính chính trị.

Để đặt những quảng cáo này, nhà quảng cáo cần hoàn tất quy trình ủy quyền quảng cáo. Quy trình này áp dụng cho các nhà quảng cáo đang cư trú và có trụ sở tại quốc gia mục tiêu vào thời điểm chạy quảng cáo. Chứng từ ủy quyền phải do tiểu bang hoặc quốc gia sở tại của nhà quảng cáo cấp và chưa hết hạn. Tại một số quốc gia nhất định, chúng tôi cũng chấp nhận mẫu có công chứng.

Những quảng cáo này phải có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, ghi rõ tên và tổ chức chi trả cho quảng cáo. Nếu chạy quảng cáo nhưng không có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, quảng cáo sẽ bị tạm dừng, từ chối và được thêm vào Thư viện quảng cáo cho đến khi nhà quảng cáo hoàn tất quy trình ủy quyền. Các yêu cầu sẽ khác nhau tùy theo từng quốc gia.

Các tổ chức được miễn

 • Các tổ chức liên chính phủ: Được định nghĩa là thành viên của ba hoặc nhiều quốc gia có chủ quyền ràng buộc với nhau bằng một hiệp ước, đủ điều kiện để chạy quảng cáo về vấn đề xã hội tại các quốc gia thành viên trừ khi bị cấm theo trường hợp khác.
 • Các tổ chức từ thiện và nhân đạo đủ điều kiện: Có thể chạy quảng cáo về vấn đề xã hội cụ thể trên khắp Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Quảng cáo vẫn phải có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và không được bao gồm nội dung bầu cử, chính trị hoặc lập pháp. Nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện khác đã nêu.
 • Các tổ chức thuộc Liên minh Châu Âu: Các đảng phái chính trị ở Châu Âu đã đăng ký và các nhóm chính trị chính thức sẽ đủ điều kiện chạy quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử và chính trị ở các Quốc gia Thành viên trừ khi bị cấm.

Các vị trí quảng cáo không được hỗ trợ

 • Messenger
 • WhatsApp
 • Cột bên phải
 • Marketplace
 • Tìm kiếm
 • Video gợi ý
 • Bảng feed video
 • Audience Network
 • Đặt chỗ cho quảng cáo trong luồng
 • Video trong luồng trên máy tính

(Lưu ý: Video trong luồng chỉ được hỗ trợ trên iOS và Android)

Các định dạng quảng cáo không được hỗ trợ

 • Quảng cáo sản phẩm động DPA
 • Video trực tiếp xung quanh được quảng cáo
 • Quảng cáo AR

Tất cả các định dạng quảng cáo khác đều được hỗ trợ bao gồm cả DCO.

Tất cả quảng cáo đều được thêm vào Thư viện quảng cáo, ngay cả khi nhà quảng cáo tạo ra chúng chưa hoàn tất quy trình ủy quyền quảng cáo.

Chúng tôi thường xuyên xem xét, sửa đổi và cập nhật các chính sách của mình. Bạn nên thường xuyên kiểm tra tại đây để biết thông tin mới nhất và chạy quảng cáo mà không bị gián đoạn.

Lưu ý: Chính sách này tập trung vào nội dung của quảng cáo; do đó, một số quảng cáo nhất định yêu cầu hoặc không yêu cầu ủy quyền và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Hãy nhớ tham khảo cách chúng tôi định nghĩa vấn đề xã hội và xét duyệt một số mẫu văn bản. Quảng cáo có mục đích chính là bán sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ thì có thể không được xem là quảng cáo về vấn đề xã hội và sẽ không cần ủy quyền cũng như tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến chính trị gia, đảng phái chính trị hoặc luật pháp thì luôn đòi hỏi tính minh bạch. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các loại quảng cáo này

Kết luận

Danh Mục Quảng Cáo Đặc Biệt Của Facebook Bạn Nên Biết!

Dựa trên đặc điểm nhân khẩu học, Facebook đang nỗ lực ngăn chặn sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận nhà ở, tín dụng và việc làm - những lĩnh vực mà lịch sử đã ghi nhận nhiều vấn đề phân biệt đối xử. Bằng việc xác định và quản lý các quảng cáo đặc biệt trong các lĩnh vực này, Facebook hy vọng tạo ra một môi trường quảng cáo công bằng và minh bạch cho tất cả người dùng.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu sâu hơn về 3 phân loại quảng cáo đặc biệt trên Facebook, bao gồm nhà ở, tín dụng và việc làm. Việc hiểu rõ về các phân loại này không chỉ giúp các nhà quảng cáo tạo ra các chiến dịch hiệu quả mà còn giúp họ tuân thủ các quy định pháp lý và ngăn chặn sự phân biệt đối xử. Hy vọng rằng thông qua việc áp dụng các kiến thức từ bài viết này, mọi người sẽ có thêm cái nhìn tổng quan về cách Facebook đang nỗ lực xây dựng một môi trường quảng cáo công bằng và minh bạch.

Đang xem: Danh Mục Quảng Cáo Đặc Biệt Của Facebook Là Gì?