Quản Trị

Mô hình 3C Khái niệm và Ứng dụng trong Kinh doanh

Mô hình 3C Khái niệm và Ứng dụng trong Kinh doanh

Trong thời đại cạnh tranh gay gắt như ngày nay, việc hiểu rõ khách hàng, đối thủ cạnh tranh và nội lực của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Mô hình 3C (Khách hàng...

Phân tích mô hình kinh doanh tỷ đô của Netfix

Phân tích mô hình kinh doanh tỷ đô của Netfix

Netflix là một công ty truyền thông và giải trí đa phương tiện hàng đầu trên thế giới. Từ những ngày đầu tiên khi được thành lập vào năm 1997, Netflix đã trải qua một...