OneAds Digital - Phòng Marketing Thuê Ngoài Vận Hành Kinh Doanh Online

Thuật Ngữ

SAAS là gì? Ứng dụng thế nào ở Việt Nam

SAAS là gì? Ứng dụng thế nào ở Việt Nam

SAAS (Software as a Service) là một mô hình cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ, người dùng có thể truy cập và sử dụng các ứng dụng thông qua internet mà không cần...

UTM là gì? Cách Sử Dụng UTM Hiệu Quả Cho Marketer

UTM là gì? Cách Sử Dụng UTM Hiệu Quả Cho Marketer

UTM (Urchin Tracking Module) là một công cụ giúp theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. UTM cho phép bạn theo dõi nguồn gốc của lưu lượng truy...