Thuật Ngữ

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh Và Cách Xây Dựng Hiệu Quả

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh Và Cách Xây Dựng Hiệu Quả

Tầm Nhìn là gì? Định nghĩa về tầm nhìn Theo các chuyên gia về lãnh đạo và quản lý, tầm nhìn được xem như một bức tranh toàn cảnh về mục tiêu và hướng đi của tổ...