Google

Google Partner là gì?

Google Partner là gì?

Google Partner là một chương trình do Google thiết lập để hỗ trợ các đối tác hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trên Google Ads. Để trở thành Google Partner, các đối tác cần...

Google Ads Editor là gì?

Google Ads Editor là gì?

SỬ DỤNG GOOGLE ADS EDITOR Google Ads Editor là một ứng dụng miễn phí cho phép nhà quảng cáo dễ dàng quản lý và chỉnh sửa các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads. Đây là...

Google Merchant Center là gì?

Google Merchant Center là gì?

Google Merchant Center là một công cụ quản lý miễn phí của Google, cho phép các nhà bán lẻ và nhà kinh doanh tải dữ liệu sản phẩm của mình lên Google. Bằng cách sử...