Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác, thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký form cần hỗ trợ tư vấn,  thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Họ tên: ...
  • Địa chỉ Email: ...
  • Số điện thoại: ...

 

2. Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích

  • Liên hệ hỗ trợ tư vấn trao đổi về nhu cầu của khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin là 60 ngày đối với về hành vi truy cập trang web (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có nhu cầu cần liên hệ hỗ trợ.

 

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại https://oneads.vn/, sự riêng tư của khách truy cập sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị https://oneads.vn/ xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotline: 08.9992.39.59 để được giải quyết vấn đề.