Ma Trận IFE-EFE là gì? Cách ứng dụng trong Quản Lý Chiến Lược

bởi: Admin
Ma Trận IFE-EFE là gì? Cách ứng dụng trong Quản Lý Chiến Lược

Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược kinh doanh hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững. Ma trận IFE-EFE (Internal Factor Evaluation - External Factor Evaluation) là một trong những công cụ phân tích chiến lược hữu ích, giúp các nhà quản lý đánh giá môi trường nội bộ và môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, từ đó xác định chiến lược cạnh tranh phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về ma trận IFE-EFE và ứng dụng của nó trong quản lý chiến lược.

Theo các chuyên gia kinh tế, đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ và bên ngoài là một trong những bước quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược. Ma trận IFE-EFE cung cấp một cách tiếp cận hệ thống để phân tích các yếu tố này, giúp doanh nghiệp xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà họ đang đối mặt. Từ đó, các nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp, tối đa hóa lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Ma trận IFE

Ma Trận IFE-EFE trong Quản Lý Chiến Lược

Khái niệm và mục đích

Ma trận IFE (Internal Factor Evaluation) là một công cụ phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm các yếu tố về nguồn lực, năng lực, văn hóa tổ chức, và các quá trình nội bộ. Mục đích của ma trận IFE là xác định các điểm mạnh và điểm yếu chính của doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về vị thế cạnh tranh của mình trong ngành.

Cách thức xây dựng ma trận IFE

Để xây dựng ma trận IFE, các bước cơ bản bao gồm:

 1. Xác định các yếu tố nội bộ: Liệt kê tất cả các yếu tố nội bộ quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả các điểm mạnh và điểm yếu.
 2. Gán trọng số cho các yếu tố: Gán trọng số cho từng yếu tố nội bộ, với tổng trọng số bằng 1,0. Trọng số cao hơn được gán cho các yếu tố quan trọng hơn.
 3. Đánh giá xếp hạng: Đánh giá mức độ điểm mạnh hoặc điểm yếu của mỗi yếu tố bằng cách sử dụng thang điểm từ 1 đến 4, với 1 là điểm yếu lớn, 2 là điểm yếu nhỏ, 3 là điểm mạnh nhỏ, và 4 là điểm mạnh lớn.
 4. Tính điểm số: Nhân trọng số với xếp hạng để tính điểm số cho mỗi yếu tố nội bộ.
 5. Tổng hợp điểm số: Cộng tất cả các điểm số của các yếu tố nội bộ để có được điểm số tổng thể của ma trận IFE.

Phân tích ma trận IFE

Sau khi hoàn thành ma trận IFE, điểm số tổng thể sẽ nằm trong khoảng từ 1,0 đến 4,0. Một điểm số cao hơn 2,5 cho thấy doanh nghiệp có nhiều điểm mạnh nội bộ hơn điểm yếu, và ngược lại. Điểm số này cũng giúp so sánh vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh khác trong cùng ngành.

Ví dụ về ma trận IFE

Yếu tố nội bộ Trọng số Xếp hạng Điểm số
Thương hiệu mạnh 0,15 4 0,60
Công nghệ sản xuất hiện đại 0,10 3 0,30
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm 0,12 4 0,48
Quản lý tài chính kém hiệu quả 0,08 2 0,16
Thiếu sáng kiến marketing 0,10 1 0,10
... ... ... ...
Tổng cộng 1,00   2,74

Trong ví dụ này, điểm số tổng thể của ma trận IFE là 2,74, cho thấy doanh nghiệp có nhiều điểm mạnh nội bộ hơn điểm yếu.

Ma trận EFE

Ma Trận IFE-EFE trong Quản Lý Chiến Lược

Khái niệm và mục đích

Ma trận EFE (External Factor Evaluation) là một công cụ phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, bao gồm các yếu tố về kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ, môi trường, và các đối thủ cạnh tranh. Mục đích của ma trận EFE là xác định các cơ hội và thách thức chính mà doanh nghiệp đang đối mặt, từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra các chiến lược phù hợp để khai thác cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

Cách thức xây dựng ma trận EFE

Để xây dựng ma trận EFE, các bước cơ bản bao gồm:

 1. Xác định các yếu tố bên ngoài: Liệt kê tất cả các yếu tố bên ngoài quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả cơ hội và thách thức.
 2. Gán trọng số cho các yếu tố: Gán trọng số cho từng yếu tố bên ngoài, với tổng trọng số bằng 1,0. Trọng số cao hơn được gán cho các yếu tố quan trọng hơn.
 3. Đánh giá xếp hạng: Đánh giá mức độ cơ hội hoặc thách thức của mỗi yếu tố bằng cách sử dụng thang điểm từ 1 đến 4, tương tự như trong ma trận IFE.
 4. Tính điểm số: Nhân trọng số với xếp hạng để tính điểm số cho mỗi yếu tố bên ngoài.
 5. Tổng hợp điểm số: Cộng tất cả các điểm số của các yếu tố bên ngoài để có được điểm số tổng thể của ma trận EFE.

Phân tích ma trận EFE

Sau khi hoàn thành ma trận EFE, điểm số tổng thể cũng sẽ nằm trong khoảng từ 1,0 đến 4,0. Một điểm số cao hơn 2,5 cho thấy doanh nghiệp đang có nhiều cơ hội hơn thách thức từ môi trường bên ngoài, và ngược lại. Điểm số này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cơ hội và thách thức mà họ đang đối diện, từ đó đưa ra chiến lược phù hợp.

Ví dụ về ma trận EFE

Yếu tố bên ngoài Trọng số Xếp hạng Điểm số
Tăng trưởng kinh tế ổn định 0,12 4 0,48
Sự biến đổi công nghệ 0,15 3 0,45
Sự cạnh tranh gay gắt 0,10 2 0,20
Thay đổi chính sách pháp luật 0,08 3 0,24
Xu hướng xã hội mới 0,10 4 0,40
... ... ... ...
Tổng cộng 1,00   2,77

Trong ví dụ này, điểm số tổng thể của ma trận EFE là 2,77, cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều cơ hội từ môi trường bên ngoài.

Ánh xạ ma trận IFE-EFE

Ma Trận IFE-EFE trong Quản Lý Chiến Lược

Khi đã hoàn thành cả hai ma trận IFE và EFE, việc ánh xạ giữa chúng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vị thế cạnh tranh toàn diện của mình. Bằng cách so sánh điểm số tổng thể của ma trận IFE và EFE, doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ phù hợp giữa điểm mạnh/nhược và cơ hội/thách thức của mình.

Ví dụ về ánh xạ ma trận IFE-EFE

Dựa vào ví dụ về ma trận IFE và EFE ở trên, ta có thể ánh xạ như sau:

 • Điểm số tổng thể của ma trận IFE: 2,74
 • Điểm số tổng thể của ma trận EFE: 2,77

So sánh hai điểm số này, ta thấy rằng doanh nghiệp có điểm số EFE cao hơn so với IFE, cho thấy cơ hội từ môi trường bên ngoài có thể vượt qua được nhược điểm nội bộ. Điều này có thể đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần tập trung vào việc khai thác cơ hội từ môi trường bên ngoài để tối đa hóa lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược cạnh tranh trong ma trận IFE-EFE

Ma Trận IFE-EFE trong Quản Lý Chiến Lược

Dựa vào việc phân tích ma trận IFE và EFE, doanh nghiệp có thể xác định được chiến lược cạnh tranh phù hợp. Có ba loại chiến lược cơ bản mà doanh nghiệp có thể áp dụng:

 1. Tận dụng điểm mạnh và cơ hội: Doanh nghiệp nên tập trung vào việc phát triển và tận dụng điểm mạnh nội bộ cũng như cơ hội từ môi trường bên ngoài để xây dựng lợi thế cạnh tranh.
 2. Khắc phục điểm yếu và tận dụng cơ hội: Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần chỉnh sửa hoặc khắc phục nhược điểm nội bộ và tận dụng cơ hội từ môi trường bên ngoài để giảm thiểu rủi ro.
 3. Chuyển hóa điểm yếu và thách thức: Cuối cùng, doanh nghiệp cần tìm cách chuyển hoá điểm yếu nội bộ và thách thức từ môi trường bên ngoài thành điểm mạnh và cơ hội để tạo ra giá trị cạnh tranh.

Bằng cách áp dụng các chiến lược này, doanh nghiệp có thể xây dựng một bộ công cụ chiến lược toàn diện, giúp họ tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.

Thế mạnh và điểm yếu trong ma trận IFE

 

Trong ma trận IFE, việc xác định thế mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp giúp nhà quản lý hiểu rõ về vị thế cạnh tranh nội bộ của mình. Thế mạnh là những yếu tố tích cực mà doanh nghiệp có thể tận dụng để tạo ra lợi thế cạnh tranh, trong khi điểm yếu là những hạn chế mà doanh nghiệp cần khắc phục để không bị tụt lại so với đối thủ.

Thế mạnh

Các thế mạnh trong ma trận IFE thường bao gồm:

 • Thương hiệu mạnh: Sự nhận diện thương hiệu tốt giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và xây dựng lòng tin.
 • Công nghệ tiên tiến: Sử dụng công nghệ hiện đại giúp tăng hiệu suất sản xuất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng.
 • Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm: Có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và linh hoạt.

Điểm yếu

Các điểm yếu trong ma trận IFE thường bao gồm:

 • Quản lý tài chính kém hiệu quả: Việc quản lý tài chính không hiệu quả có thể dẫn đến rủi ro tài chính và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
 • Thiếu sáng kiến marketing: Thiếu chiến lược marketing sáng tạo có thể khiến doanh nghiệp mất cơ hội tiếp cận khách hàng mới.
 • ...: Có thể liệt kê thêm các điểm yếu khác.

Việc nhận diện và đánh giá thế mạnh và điểm yếu trong ma trận IFE giúp doanh nghiệp tập trung vào việc phát triển và cải thiện các khía cạnh quan trọng nhất để tối đa hóa hiệu suất kinh doanh.

Cơ hội và thách thức trong ma trận EFE

Trái ngược với ma trận IFE, ma trận EFE tập trung vào việc đánh giá cơ hội và thách thức từ môi trường bên ngoài, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về ngữ cảnh hoạt động của mình và đưa ra chiến lược phù hợp.

Cơ hội

Các cơ hội trong ma trận EFE có thể bao gồm:

 • Tăng trưởng kinh tế ổn định: Môi trường kinh tế ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động.
 • Sự biến đổi công nghệ: Công nghệ mới mang lại cơ hội để cải thiện sản phẩm/dịch vụ và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
 • Xu hướng xã hội mới: Sự thay đổi trong nhu cầu và ưu tiên của khách hàng tạo cơ hội cho việc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.

Thách thức

Các thách thức trong ma trận EFE có thể bao gồm:

 • Sự cạnh tranh gay gắt: Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ có thể đe dọa vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Thay đổi chính sách pháp luật: Sự thay đổi trong chính sách pháp luật có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.
 • ...: Có thể liệt kê thêm các thách thức khác.

Việc nhận diện và đánh giá cơ hội và thách thức trong ma trận EFE giúp doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch và chiến lược phù hợp để tận dụng cơ hội và đối phó với thách thức.

Ứng dụng của ma trận IFE-EFE trong quản lý chiến lược

Ma trận IFE-EFE không chỉ là công cụ phân tích môi trường mà còn là cơ sở để xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Bằng cách kết hợp phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, doanh nghiệp có thể:

 • Xác định được vị thế cạnh tranh hiện tại của mình.
 • Đưa ra quyết định chiến lược dựa trên thông tin phân tích chính xác.
 • Tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
 • Định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Với ứng dụng linh hoạt và chính xác, ma trận IFE-EFE là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về môi trường nội bộ và bên ngoài, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn và hiệu quả.

Các công cụ phân tích chiến lược khác

Ngoài ma trận IFE-EFE, có nhiều công cụ phân tích chiến lược khác mà doanh nghiệp có thể áp dụng để đánh giá môi trường kinh doanh và xác định chiến lược phù hợp. Một số công cụ phân tích chiến lược phổ biến bao gồm:

 1. SWOT Analysis: Phân tích SWOT tập trung vào việc đánh giá thế mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) của doanh nghiệp.
 2. PESTEL Analysis: Phân tích PESTEL tập trung vào việc đánh giá các yếu tố chính trị (Political), kinh tế (Economic), xã hội (Social), công nghệ (Technological), môi trường (Environmental) và pháp lý (Legal) ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 3. Porter's Five Forces: Mô hình Porter tập trung vào việc đánh giá sức mạnh cạnh tranh từ người bán hàng, người mua, sản phẩm thay thế, độ cạnh tranh trong ngành và sức mạnh đàm phán của các bên liên quan.

Bằng cách kết hợp và áp dụng linh hoạt các công cụ phân tích chiến lược, doanh nghiệp có thể có cái nhìn toàn diện về môi trường kinh doanh và xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ma trận IFE-EFE và cách áp dụng nó trong quản lý chiến lược. Việc phân tích các yếu tố nội bộ và bên ngoài giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà họ đang đối mặt. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp, tối đa hóa lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Việc sử dụng ma trận IFE-EFE không chỉ là một công cụ phân tích môi trường mà còn là cơ sở để xây dựng chiến lược cạnh tranh toàn diện. Bằng cách kết hợp phân tích về thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược chính xác và hiệu quả, giúp họ đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Đang xem: Ma Trận IFE-EFE là gì? Cách ứng dụng trong Quản Lý Chiến Lược