Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là gì?

bởi: Dắt Sa Liêm
Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là gì?

Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là một phương pháp đo lường hiệu quả của một khoản đầu tư. Nó cho biết lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư so với số vốn ban đầu. ROI thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư về tài chính, marketing, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.

Công thức tính ROI như sau: ROI = (Lợi nhuận sau đầu tư - Vốn đầu tư) / Vốn đầu tư x 100%

Ví dụ, nếu bạn đầu tư 10.000.000 VND và thu về 15.000.000 VND, thì ROI của bạn là: ROI = (15.000.000 - 10.000.000) / 10.000.000 x 100% = 50%

Như vậy, bạn đã có lãi 50% so với vốn đầu tư ban đầu.

Định nghĩa ROI

 • ROI là chỉ số đo lường hiệu quả của một khoản đầu tư.
 • ROI so sánh lợi nhuận thu được với số vốn đầu tư ban đầu.
 • ROI thường được tính bằng phần trăm (%) để dễ so sánh và đánh giá.

Ưu điểm của ROI

 • Dễ hiểu và đơn giản để tính toán.
 • Có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, marketing, công nghệ thông tin, v.v.
 • Giúp đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư.
 • Hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư.

Hạn chế của ROI

 • Không tính đến yếu tố thời gian.
 • Không phản ánh được những lợi ích không định lượng được.
 • Có thể bị sai lệch nếu không tính đến các chi phí ẩn và chi phí cơ hội.

Tại sao ROI quan trọng?

Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là gì?

ROI là một chỉ số quan trọng vì nó giúp đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư. Doanh nghiệp cần biết liệu một khoản đầu tư có mang lại lợi nhuận tương xứng với số vốn bỏ ra hay không. ROI cung cấp thông tin quan trọng để ra quyết định đầu tư.

Đánh giá hiệu quả đầu tư

 • ROI giúp doanh nghiệp đánh giá liệu một khoản đầu tư có mang lại lợi nhuận đủ lớn so với số vốn bỏ ra hay không.
 • Doanh nghiệp có thể sử dụng ROI để so sánh hiệu quả của các khoản đầu tư khác nhau và lựa chọn những khoản có ROI cao hơn.

Hỗ trợ ra quyết định đầu tư

 • ROI cung cấp thông tin quan trọng để doanh nghiệp có thể ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.
 • Doanh nghiệp có thể sử dụng ROI để xác định xem có nên tiến hành một khoản đầu tư hay không.

Cải thiện hiệu quả hoạt động

 • Theo dõi ROI giúp doanh nghiệp xác định những hoạt động, dự án hoặc sản phẩm nào đang tạo ra lợi nhuận tốt nhất.
 • Từ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào những khoản đầu tư có ROI cao hơn.

Tăng lợi nhuận

 • Tối ưu hóa ROI sẽ góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư và phát triển.

Cách tính ROI

Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là gì?

Công thức tính ROI là: ROI = (Lợi nhuận sau đầu tư - Vốn đầu tư) / Vốn đầu tư x 100%

Để tính ROI, bạn cần xác định được:

 1. Lợi nhuận sau đầu tư
 2. Vốn đầu tư ban đầu

Xác định lợi nhuận sau đầu tư

Lợi nhuận sau đầu tư là khoản tiền mà bạn thu về sau khi thực hiện một khoản đầu tư. Đây là khoản tiền còn lại sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan.

Ví dụ: Nếu bạn đầu tư 100 triệu VND vào một dự án và thu về 150 triệu VND, thì lợi nhuận sau đầu tư là 150 triệu - 100 triệu = 50 triệu VND.

Xác định vốn đầu tư ban đầu

Vốn đầu tư ban đầu là toàn bộ số tiền bạn bỏ ra để thực hiện một khoản đầu tư. Đây có thể bao gồm chi phí mua sắm tài sản, chi phí triển khai, vv.

Ví dụ: Nếu bạn mua một chiếc máy móc với giá 80 triệu VND và phải chi thêm 20 triệu VND để vận chuyển và lắp đặt, thì vốn đầu tư ban đầu là 80 triệu + 20 triệu = 100 triệu VND.

Tính toán ROI

Sau khi xác định được lợi nhuận sau đầu tư và vốn đầu tư ban đầu, bạn có thể tính ROI như sau: ROI = (Lợi nhuận sau đầu tư - Vốn đầu tư) / Vốn đầu tư x 100%

Ví dụ: Nếu lợi nhuận sau đầu tư là 50 triệu VND và vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu VND, thì ROI sẽ là: ROI = (50 - 100) / 100 x 100% = -50%

Như vậy, khoản đầu tư này có ROI là -50%, tức là bạn lỗ 50% so với số vốn ban đầu.

Các loại ROI

Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là gì?

ROI có thể được chia thành các loại khác nhau tùy thuộc vào mục đích và cách tính toán:

ROI tài chính

ROI tài chính là chỉ số đo lường hiệu quả của một khoản đầu tư về mặt tài chính. Nó so sánh lợi nhuận thu được với số vốn đầu tư ban đầu.

Ví dụ: Nếu bạn đầu tư 1 triệu VND vào một khoản đầu tư và sau 1 năm thu về 1,2 triệu VND, thì ROI tài chính của bạn là (1,2 - 1) / 1 x 100% = 20%.

ROI marketing

ROI marketing đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing. Nó so sánh lợi nhuận thu được từ một chiến dịch marketing với chi phí bỏ ra.

Ví dụ: Nếu bạn chi 500.000 VND cho một chiến dịch quảng cáo và thu về 800.000 VND doanh thu, thì ROI marketing của bạn là (800.000 - 500.000) / 500.000 x 100% = 60%.

ROI công nghệ

ROI công nghệ đo lường hiệu quả của các khoản đầu tư vào công nghệ thông tin. Nó so sánh lợi nhuận thu được với chi phí đầu tư.

Ví dụ: Nếu bạn đầu tư 2 tỷ VND vào triển khai một hệ thống ERP và sau 2 năm thu được 3 tỷ VND tiết kiệm chi phí, thì ROI công nghệ của bạn là (3 - 2) / 2 x 100% = 50%.

ROI phi tài chính

Ngoài ROI tài chính, còn có các loại ROI phi tài chính như ROI về thời gian, ROI về chất lượng, ROI về sự hài lòng của khách hàng, v.v. Những loại ROI này đo lường những lợi ích không thể định lượng bằng tiền.

Ví dụ: Nếu bạn đầu tư vào công nghệ tự động hóa quy trình, giúp tiết kiệm được 20% thời gian xử lý, đây có thể được coi là ROI về thời gian.

Ví dụ về ROI

Để hiểu rõ hơn về cách tính ROI, hãy xem một vài ví dụ cụ thể sau:

Ví dụ về ROI tài chính

Giả sử bạn đầu tư 500 triệu VND vào mở rộng một cửa hàng bán lẻ. Sau 1 năm, cửa hàng mang lại doanh thu 800 triệu VND và chi phí hoạt động 600 triệu VND. Vậy ROI tài chính của khoản đầu tư này là:

ROI = (Lợi nhuận - Vốn đầu tư) / Vốn đầu tư x 100%

 = (800 - 600 - 500) / 500 x 100%
 = 40%


Như vậy, khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận 40% so với vốn đầu tư ban đầu.

 

Ví dụ về ROI marketing

Giả sử bạn chi 200 triệu VND để thực hiện một chiến dịch quảng cáo trên TV. Sau chiến dịch, doanh thu của bạn tăng thêm 400 triệu VND. Vậy ROI marketing của chiến dịch này là:

ROI = (Doanh thu tăng thêm - Chi phí) / Chi phí x 100%

 = (400 - 200) / 200 x 100%
 = 100%


Chiến dịch quảng cáo đã mang lại lợi nhuận gấp đôi so với chi phí bỏ ra.

 

Ví dụ về ROI công nghệ

Giả sử bạn đầu tư 1 tỷ VND vào hệ thống quản lý kho tự động hóa. Sau 2 năm, hệ thống này giúp bạn tiết kiệm được 500 triệu VND chi phí nhân công. Vậy ROI công nghệ của khoản đầu tư này là:

ROI = (Lợi ích - Vốn đầu tư) / Vốn đầu tư x 100%

 = (500 - 1.000) / 1.000 x 100%
 = -50%


Mặc dù hệ thống mang lại lợi ích 500 triệu VND, nhưng do chi phí đầu tư lớn, nên ROI của khoản đầu tư này là âm 50%.

 

Những thách thức trong việc đo lường chỉ số ROI

Trong việc đo lường chỉ số ROI (Return on Investment) có một số thách thức cần đối mặt để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình đánh giá. Dưới đây là một số thách thức phổ biến khi đo lường chỉ số ROI:

Xác định mục tiêu cụ thể:

Việc xác định mục tiêu cụ thể và rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất trong việc đo lường ROI. Nếu không có mục tiêu cụ thể, việc đo lường sẽ trở nên mơ hồ và không mang lại giá trị thực sự.

Thu thập dữ liệu chính xác:

Để đo lường ROI một cách chính xác, việc thu thập dữ liệu đầu vào là vô cùng quan trọng. Dữ liệu không chính xác sẽ dẫn đến kết quả không đáng tin cậy và ảnh hưởng đến quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Xác định chi phí và lợi ích:

Một trong những thách thức lớn nhất khi đo lường ROI là xác định được chi phí và lợi ích một cách chính xác. Đôi khi, có những chi phí ẩn không được tính toán hoặc lợi ích không thể đo lường một cách rõ ràng, điều này gây khó khăn cho quá trình đánh giá.

Thời gian và cơ hội

Việc đo lường ROI đòi hỏi thời gian và công sức để thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra kết luận. Đôi khi, việc đo lường ROI cũng đòi hỏi sự linh hoạt và nhanh nhạy để bắt kịp cơ hội và thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Sự phức tạp của mô hình kinh doanh

Trong một số trường hợp, mô hình kinh doanh phức tạp cũng là một thách thức khi đo lường ROI. Việc xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả của mô hình kinh doanh đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về ngành công nghiệp và thị trường.

Không tính toán được chi phí ẩn: 

Một sai lầm phổ biến khác là không tính toán đầy đủ các chi phí liên quan đến dự án, bao gồm cả chi phí ẩn như chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí nhân sự, và các chi phí khác không được tính trực tiếp vào ngân sách dự án.

Không xem xét thời gian

Khi tính toán ROI, việc không xem xét thời gian để đánh giá hiệu quả của dự án là một sai lầm nghiêm trọng. Cần xem xét cả chi phí và lợi ích theo từng giai đoạn của dự án để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả đầu tư.

Không đưa ra kết luận hợp lý

Cuối cùng, một sai lầm phổ biến là không đưa ra kết luận hợp lý từ việc tính toán ROI. Việc chỉ dừng lại ở việc tính toán con số mà không phân tích và đưa ra quyết định dựa trên kết quả tính toán sẽ làm mất đi ý nghĩa của việc đo lường ROI.

Tóm lại, việc đo lường chỉ số ROI không phải là một quy trình đơn giản và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức chuyên môn và sự tỉ mỉ trong việc thu thập và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, khi thực hiện đúng cách, việc đo lường ROI sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và đưa ra quyết định chiến lược phù hợp.

Để tránh những sai lầm trong tính toán đo lường ROI, bạn cần đảm bảo rằng mục tiêu được xác định rõ ràng, sử dụng dữ liệu chính xác, tính toán đầy đủ các chi phí liên quan, xem xét thời gian và đưa ra kết luận hợp lý từ kết quả tính toán. Chỉ khi làm được điều này, bạn mới có thể đánh giá chính xác hiệu quả của các dự án đầu tư và đưa ra quyết định thông minh.

Đang xem: Lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là gì?