Đăng Ký Website Bộ Công Thương

Quy Trình Thông Báo Website TMĐT Bán Hàng?

Tất cả các thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương...