Website Nào Phải Đăng Ký Với Bộ Công Thương?

bởi: Haraup
Website Nào Phải Đăng Ký Với Bộ Công Thương?

Mục Lục

Các website cần phải đăng ký thông báo với Bộ công thương?

Theo quy định khoản 2, Điều 35 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nếu website của bạn rơi vào trường hợp dưới đây thì phải tiến hành đăng ký:

- Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

- Website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

- Website có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;

Hiểu đơn giản, theo quy định có 2 hình thức website thương mại điện tử cần phải thông báo và đăng ký với Bộ Công Thương bao gồm:

Một là website thương mại điện tử bán hàng với loại hình này cần phải thông báo với Bộ Công Thương

Thương nhân, tổ chức, cá nhân sẽ thông báo với Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Hai là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cần phải đăng ký với Bộ Công Thương

Còn thương nhân, tổ chức sẽ đăng ký với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT. Các website cung cấp dịch vụ TMĐT được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:

- Sàn giao dịch TMĐT

- Website khuyến mãi trực tuyến

- Website đấu giá trực tuyến.


Ví dụ:

 

 

---

ONEADS DIGITAL

Địa chỉ: Tòa nhà PHATLAND OFFICE, Số 21 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM

Hotline: 08.9992.39.59

Email: info@oneads.vn

Đang xem: Website Nào Phải Đăng Ký Với Bộ Công Thương?