Khám Phá Về Thông Tin Chiến Lược Cạnh Tranh Michael

bởi: Admin
Khám Phá Về Thông Tin Chiến Lược Cạnh Tranh Michael

Chiến lược cạnh tranh của Michael Porter là một trong những khái niệm quan trọng và ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực quản lý chiến lược và kinh doanh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Tìm hiểu chiến lược cạnh tranh của Michael Porter

Chiến lược cạnh tranh là gì? 

Chiến lược cạnh tranh có thể được định nghĩa là cách thức mà một doanh nghiệp lựa chọn để cạnh tranh và giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nó bao gồm các quyết định và hành động của doanh nghiệp nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh.

Vai trò của chiến lược cạnh tranh

Chiến lược cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Xác định vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường

 • Tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp

 • Giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

 • Định hướng các hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển của doanh nghiệp

Lợi ích của chiến lược cạnh tranh

Việc xây dựng và thực hiện chiến lược cạnh tranh hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

 • Tăng cường khả năng cạnh tranh và vị thế trên thị trường

 • Giúp doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường kinh doanh

 • Tạo được sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh bền vững

 • Gia tăng doanh thu, lợi nhuận và giá trị cho doanh nghiệp

Các phương pháp trong chiến lược cạnh tranh

Michael Porter đề xuất ba loại chiến lược cạnh tranh chính:

 • Chiến lược dẫn đầu về chi phí (cost leadership strategy)

 • Chiến lược khác biệt hóa (differentiation strategy)

 • Chiến lược tập trung (focus strategy)

Chiến lược dẫn đầu về chi phí

Doanh nghiệp theo chiến lược này sẽ cố gắng trở thành nhà cung cấp có chi phí thấp nhất trên thị trường, từ đó có thể cạnh tranh bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn so với đối thủ.

Chiến lược khác biệt hóa

Doanh nghiệp theo chiến lược này sẽ cố gắng tạo ra sự khác biệt về sản phẩm hoặc dịch vụ so với đối thủ, từ đó có thể thu được mức giá cao hơn trên thị trường.

Chiến lược tập trung

Doanh nghiệp theo chiến lược này sẽ tập trung vào một phân khúc thị trường nhất định, chứ không cạnh tranh trên toàn bộ thị trường. Họ sẽ cố gắng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của phân khúc đó, thông qua chi phí thấp hoặc khác biệt hóa.

Các yếu tố trong chiến lược cạnh tranh

Để xây dựng và thực hiện chiến lược cạnh tranh hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải xem xét và phân tích các yếu tố sau:

 • Môi trường cạnh tranh (đối thủ, khách hàng, nhà cung cấp, ...)

 • Nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp

 • Nhu cầu và hành vi của khách hàng

 • Các xu hướng và thay đổi của thị trường

 • Các chính sách, pháp luật, quy định của chính phủ

Công cụ phân tích trong chiến lược cạnh tranh

Một số công cụ phân tích thường được sử dụng trong chiến lược cạnh tranh bao gồm:

 • Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

 • Phân tích chuỗi giá trị (Value Chain Analysis)

 • Phân tích 5 lực cạnh tranh của Porter

 • Phân tích vòng đời sản phẩm (Product Life Cycle Analysis)

 • Phân tích portfolio (Boston Consulting Group Matrix)

Chiến lược cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp

Thiết lập mục tiêu chiến lược

Việc xác định rõ mục tiêu chiến lược là điều kiện tiên quyết để xây dựng và triển khai chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Các mục tiêu có thể bao gồm:

 • Tăng thị phần

 • Gia tăng doanh thu và lợi nhuận

 • Phát triển sản phẩm/dịch vụ mới

 • Mở rộng sang thị trường mới

 • Nâng cao chất lượng và dịch vụ khách hàng

Lựa chọn chiến lược cạnh tranh

Dựa trên phân tích môi trường cạnh tranh và nguồn lực của doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp, như chiến lược dẫn đầu về chi phí, chiến lược khác biệt hóa hoặc chiến lược tập trung.

Triển khai và thực thi chiến lược

Sau khi lựa chọn chiến lược, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và triển khai các hoạt động như sau:

 • Đầu tư và phát triển năng lực cốt lõi

 • Tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ

 • Xây dựng thương hiệu và tiếp thị hiệu quả

 • Cải thiện dịch vụ khách hàng

 • Liên kết và hợp tác với đối tác chiến lược

Kiểm soát và điều chỉnh chiến lược

Doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược cạnh tranh để phù hợp với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Chiến lược cạnh tranh toàn cầu

Định vị toàn cầu

Các doanh nghiệp ngày nay không chỉ cạnh tranh trên thị trường trong nước mà còn phải cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Việc định vị chiến lược cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải:

 • Hiểu rõ các thị trường và nhu cầu khác nhau trên toàn cầu

 • Xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu

 • Tận dụng các nguồn lực và lợi thế cạnh tranh trên quy mô toàn cầu

Triển khai chiến lược toàn cầu

Các doanh nghiệp có thể triển khai các chiến lược toàn cầu như:

 • Chiến lược toàn cầu hóa (globalization strategy)

 • Chiến lược đa quốc gia (multinational strategy)

 • Chiến lược quốc tế hóa (internationalization strategy)

Việc lựa chọn và triển khai chiến lược toàn cầu phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả các cơ hội trên thị trường toàn cầu.

Thách thức trong cạnh tranh toàn cầu

Tuy nhiên, triển khai chiến lược cạnh tranh toàn cầu cũng đem lại nhiều thách thức như:

 • Sự khác biệt về văn hóa, chính trị, pháp luật giữa các quốc gia

 • Sự cạnh tranh gay gắt với các đối thủ toàn cầu

 • Khó khăn trong quản lý và phối hợp hoạt động trên nhiều thị trường

 • Rủi ro và bất ổn do biến động kinh tế, chính trị toàn cầu

Các doanh nghiệp cần phải có chiến lược và năng lực quản trị hiệu quả để vượt qua những thách thức này.

Công cụ phân tích trong chiến lược cạnh tranh

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong cạnh tranh. Thông qua phân tích SWOT, doanh nghiệp có thể xác định các chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Phân tích 5 lực cạnh tranh của Porter

Mô hình 5 lực cạnh tranh của Michael Porter giúp doanh nghiệp phân tích môi trường cạnh tranh bao gồm: sức ép từ đối thủ cạnh tranh hiện tại, sức ép từ các sản phẩm/dịch vụ thay thế, sức ép từ các nhà cung cấp, sức ép từ các khách hàng và sức ép từ các đối thủ tiềm năng.

Phân tích chuỗi giá trị

Phân tích chuỗi giá trị giúp doanh nghiệp xác định các hoạt động tạo giá trị và những hoạt động không tạo giá trị, từ đó xây dựng các chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế về chi phí hoặc khác biệt hóa.

Phân tích vòng đời sản phẩm

Mô hình vòng đời sản phẩm giúp doanh nghiệp xác định giai đoạn phát triển của sản phẩm trên thị trường, từ đó lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp ở từng giai đoạn.

Phân tích portfolio

Ma trận Boston Consulting Group là một công cụ phân tích portfolio giúp doanh nghiệp đánh giá và phân loại các sản phẩm/dịch vụ trong danh mục kiểu theo tỷ lệ doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng, từ đó quyết định phương án đầu tư và phát triển cho từng sản phẩm/dịch vụ.

Tầm quan trọng của chiến lược cạnh tranh

Chiến lược cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển doanh nghiệp. Bằng cách xác định mục tiêu, phân tích môi trường cạnh tranh, lựa chọn chiến lược phù hợp và thực hiện các biện pháp cần thiết, doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, tăng cường năng lực cạnh tranh và đạt được thành công trên thị trường.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và biến đổi nhanh chóng của thị trường, việc áp dụng chiến lược cạnh tranh linh hoạt, đổi mới và bền vững là yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Đồng thời, việc liên tục theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược cạnh tranh cũng là điều cần thiết để doanh nghiệp luôn duy trì và phát triển trong môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn và phức tạp.

Trên đây là một số điểm quan trọng về chiến lược cạnh tranh và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Việc áp dụng và thực hiện chiến lược cạnh tranh một cách hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường và đạt được thành công bền vững. Đồng thời, việc đối mặt với thách thức và áp dụng sự đổi mới cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển trong tương lai.

 

Đang xem: Khám Phá Về Thông Tin Chiến Lược Cạnh Tranh Michael